Dla Emitentów-Agent emisji w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.21, godz. 04:42
kontakt

Agent emisji

Funkcja agenta emisji wiąże się z obsługą procesu wprowadzania papierów wartościowych do depozytu papierów wartościowych, które są rejestrowane po raz pierwszy na specjalnym koncie ewidencyjnym. Agent emisji jest zatem odpowiedzialny za udostępnienie papierów wartościowych osobom uprawnionym, które składały zapisy i dyspozycje deponowania papierów wartościowych na rachunkach inwestycyjnych.

Pełnienie funkcji agenta emisji polega na doprowadzeniu do wydania papierów wartościowych osobom uprawnionym (w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych). Agent emisji dokonuje przeniesienia papierów wartościowych ze specjalnego wewnętrznego konta ewidencyjnego na odpowiednie konta prowadzone przez inne podmioty na rzecz właściwych akcjonariuszy Emitenta papierów wartościowych.
Obowiązki Sponsora i Agenta emisji prowadzone są wymiennie.

Usługa Agenta emisji w podstawowym zakresie

W ramach pełnienia funkcji agenta emisji w podstawowym zakresie Dom Maklerski BOŚ S.A. oferuje:

  • wsparcie Emitenta w postępowaniu przed KDPW w zakresie pełnienia funkcji agenta emisji,
  • przeprowadzenie operacji rozksięgowania akcji na rachunki inwestycyjne właścicieli ww. akcji wskazane przez zleceniodawcę.

Usługa Agenta emisji w rozszerzonym zakresie

W ramach pełnienia funkcji agenta emisji w rozszerzonym zakresie Dom Maklerski BOŚ S.A. oferuje:
  • udziału w postępowaniu przed KDPW w zakresie pełnienia funkcji agenta emisji,
  • opracowanie wniosków do KDPW o zarejestrowanie obligacji emitenta w rejestrze prowadzonym przez KDPW oraz udział w postępowaniu przed KDPW,
  • rozksięgowania obligacji na rachunki inwestycyjne właścicieli obligacji wskazane przez zleceniodawcę,
  • przygotowania wniosków o wprowadzenie obligacji emitenta do obrotu regulowanego na GPW lub do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (New Connect) oraz udział w postępowaniu przed GPW.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.