Dla Emitentów-GPW-Emisja akcji z wprowadzeniem do obrotu w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.17, godz. 20:51
kontakt
Emisja akcji z wprowadzeniem do obrotu

Kompleksowa obsługa

DM BOŚ SA zapewnia kompleksową obsługę całego procesu upublicznienia spółki, począwszy od opracowania strategii w zakresie możliwości pozyskania środków z GPW, poprzez przeprowadzenie oferty papierów wartościowych i pozyskania środków finansowych dla Emitenta, aż do upublicznienia (dematerializacji akcji w KDPW) i wprowadzenia akcji Spółki na Giełdę.

emisje2.png

 

Poprzez realizację oferty papierów wartościowych DM BOŚ SA pozyskuje środki finansowe dla swoich klientów w różnych wielkościach – w zależności od potrzeb tych podmiotów.


Cele pozyskania środków na rynku kapitałowym:
  • realizacja strategii rozwoju,
  • przeprowadzenie akwizycji innych podmiotów,
  • rozszerzenie dodatkowej działalności lub wejście na nowe rynki operacyjne,
  • restrukturyzacje finansowa i poprawa płynności,
  • wykup z użyciem dźwigni finansowej (LBO) lub menedżerski (MBO),
  • rozwój dla spółek w fazie start-up (pre-IPO).


W obszarze kompetencji biura znajduje się przeprowadzanie ofert papierów wartościowych – zarówno o charterze publicznym jak i private placement.

oferta_pub-pryw.png

 

Działając zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym, DM BOŚ oferuje wsparcie w zakresie pozyskiwania kapitałów i dokonywania transakcji również na rynku pozagiełdowym w ramach tzw. private placement. Stronami zainteresowanymi takimi emisjami są najczęściej duże instytucje finansowe: banki, fundusze inwestycyjne, emerytalne, firmy ubezpieczeniowe.

W ramach doradztwa w obszarze przeprowadzania publicznych ofert papierów wartościowych pełnimy funkcję oferującego oraz koordynujemy prace wszystkich doradców spółki (audytor, doradca prawny, agencja public relations).

Emisje pierwotne i wtórne

Usługę przeprowadzania oferty papierów wartościowych kierujemy zarówno do spółek decydujących się na debiut na GPW (IPO) jak również spółek publicznych, które zamierzają przeprowadzić emisję akcji po raz kolejny (wtórną emisję).


Specjalizujemy się w przeprowadzaniu:
  • pierwotnych emisji akcji (IPO),
  • wtórnych emisji akcji (SPO).

Charakteryzuje nas indywidualne podejście do każdego klienta i elastyczne dopasowanie oferty do jego potrzeb. Dzięki temu możemy zagwarantować obsługę małych i średnich emitentów, zapewniając im maksymalny komfort i umiarkowane koszty obsługi, jak również przeprowadzić dużą i złożoną emisję gwarantując pełną koordynację prac oraz dotarcie do odpowiednich grup inwestorów.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.