GPW-Emisja akcji z wprowadzeniem do obrotu-Pierwsza lub wtórna oferta publiczna (IPO/SPO) w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:23
kontakt
Pierwsza lub wtórna oferta publiczna (IPO/SPO)

Pozyskiwanie kapitału w drodze oferty publicznej wymaga przeprowadzenia złożonej procedury formalnoprawnej, która wiąże się ze obowiązkiem spełnienia przez Emitenta odpowiednich wymogów określonych w przepisach prawa oraz uzyskania zatwierdzeń właściwych dokumentów przez KNF.

DM BOŚ SA oferuje kompleksową obsługę procesu upublicznienia Spółki poprzez przeprowadzenie publicznej oferty jej akcji (IPO).

W zakresie publicznej emisji akcji proponowany zakres czynności DM BOŚ obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie emisji papierów wartościowych na rynku publicznym, w tym m.in.:

  • opracowanie koncepcji pozyskania środków finansowych,
  • przygotowanie Emitenta
  • koordynowanie całościowych prac związanych publiczną subskrypcją Spółki, w tym prac wykonywanych przez innych doradców Spółki.

IPO (pierwsza oferta publiczna)

W zakresie usługi związanej z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu i przeprowadzeniem publicznej oferty Dom Maklerski BOŚ SA oferuje:

 

IPO.png

 

Dla każdej emisji publicznej poszukujemy elementów wyróżniających ją od innych emisji, opracowujemy specjalnie koncepcję sprzedaży i zasady dystrybucji, staramy się podkreślać jej odmienność i atrakcyjność, aby wzbudzić zainteresowanie inwestorów.

SPO (wtórna oferta publiczna)

W ramach powyższej usługi wtórnej emisji publicznej akcji realizujemy emisje kierowane zarówno do nieoznaczonego jak i oznaczonego kręgu inwestorów. Emisje kierowane do oznaczonego kręgu inwestorów to m.in.:
  • Publiczną subskrypcję z prawem poboru,
  • Emisje związane z połączeniem lub przejęciem,
  • Emisje kierowane do kadry menedżerskiej i pracowników,
  • Emisje kierowane do inwestorów strategicznych.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.