NewConnect-O rynku NewConnect-Pozyskanie kapitału z NC w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:38
kontakt
Pozyskanie kapitału z NewConnect

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb oferty

Wycena wartości przedsiębiorstwa jest podstawowym narzędziem służącym do podejmowania decyzji inwestycyjnych zarówno przez inwestorów otrzymujących ofertę kupna akcji, jak i właścicieli przedsiębiorstw, którzy uwzględniają ewentualną sprzedaż części lub całości udziałów w przedsiębiorstwie.

Ustalenie wartości firmy, mającej być przedmiotem transakcji sprzedaży, jest kluczowe dla podjęcia decyzji o jej upublicznieniu. Wycena stanowi istotną informację dla właścicieli spółki (a także dla podmiotów przeprowadzających ofertę) czy przeprowadzenie transakcji ma swoje uzasadnienie. Wycena pozwala ponadto na ustalenie:

  • czy w danym momencie spółka jest gotowa na przeprowadzenie oferty papierów wartościowych,
  • jakiej ilości środków można oczekiwać w wyniku sprzedaży części udziałów w spółce, a także
  • jakie działania należy podjąć w celu podniesienia wartości przedsiębiorstwa przed jego upublicznieniem.

Wynik szacunków dotyczących wartości spółki pozwala na podjęcie właściwych decyzji w zakresie pozyskania kapitału i ustalenia ceny sprzedaży / kupna udziałów.


Rynek NewConnect umożliwia dwa sposoby przeprowadzenia oferty papierów wartościowych:
emisje3.png

Oferta prywatna

Na rynku NewConnect możliwe jest pozyskanie środków finansowych na realizację strategii rozwoju poprzez ofertę prywatną (tzw. private placement). Oferta prywatna kierowana jest do maksymalnie 99 potencjalnych inwestorów (w tym zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych).

W wielu przypadkach oferta prywatna poprzedza właściwą emisję publiczną i z tego powodu przyjmuje ona postać pre-IPO (czyli „oferta prywatna poprzedzająca pierwszą ofertę publiczną, mająca na celu pozyskanie środków, pozwalających na budowę potencjału oraz dostosowanie spółki do wymogów związanych z przeprowadzeniem IPO”).

Kierowanie oferty do ograniczonego grona potencjalnych inwestorów powoduje, że środki, które spółka może pozyskać (wykorzystując formułę private placement) są z reguły niższe niż w przypadku oferty publicznej (która kierowana jest do nieograniczonej grupy inwestorów). Choć nie ma zasady ani żadnych ograniczeń, standardowe oferty private placement zawierają się zwykle w przedziale 1 – 15 mln zł.

Środki pozyskane z oferty prywatnej powinny służyć uruchomieniu nowych obszarów działalności, zbudowaniu pierwszego track rekordu i przygotowaniu podwalin do przeprowadzenia kolejnej, większej oferty publicznej. Angażowanie środków finansowych w początkowy rozwój działalności spółki skutkuje dostrzeganiem przez inwestorów pewnego ryzyka inwestycyjnego w tego typu przedsięwzięcia na poziomie zbliżonym do inwestycji typu private equity. Objęcie akcji w ramach pre-IPO (wyemitowanych przez Spółkę, która nie jest jeszcze notowana na NewConnect) sprawia, że inwestorzy w swoich oczekiwaniach uwzględniają większe ryzyko związane z inwestowaniem w nieznany na rynku giełdowym podmiot oraz biorą pod uwagę dłuższy okres zamrożenia swoich środków pieniężnych zainwestowanych w przedsięwzięcie. Brak perspektywy szybkiego wyjścia z inwestycji sprawia, że inwestorzy wymagają znacznie większego poziomu dyskonta niż to ma miejsce w przypadku procesu IPO spółki już publicznej.

Zaletą przeprowadzenia oferty prywatnej jest znaczne uproszczenie dalszego postępowania w procesie wprowadzenia papierów wartościowych na NewConnect, a także niższe koszty procesu wejścia na NewConnect. W tym przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie dokumentu informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę.

Oferta publiczna

NewConnect dopuszcza także możliwość pozyskania środków poprzez ofertę publiczną (czyli skierowaną do więcej niż 100 inwestorów lub nieoznaczonego adresata).

Spółka decydująca się na tę formę emisji, podlega takim samym procedurom dopuszczeniowym jak w przypadku rynku regulowanego (konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego). Czas trwania formalności jest podobny jak na rynku regulowanym i może trwać nawet 9 miesięcy.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.