Dla Emitentów-Obligacje-Oferta usług w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.17, godz. 20:52
kontakt
Oferta usług

Obsługa emisji obligacji

Dom Maklerski BOŚ S.A. oferuje kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzania emisji obligacji korporacyjnych.

Oferta obsługi emisji obligacji jest skierowana do Instytucji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także do wszystkich podmiotów o silnym standingu finansowym, poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania. Z usług w tym zakresie korzystać mogą również polskie jednostki samorządu terytorialnego, takie jak miasta, gminy, województwa, czy powiaty.

W ramach obsługi emisji obligacji DM BOŚ S.A. oferuje w szczególności:

 • Przygotowanie propozycji konstrukcji obligacji,
 • Określenie harmonogramu prac,
 • Przygotowanie dokumentów emisyjnych tj. propozycji nabycia obligacji, warunków emisji obligacji, formularza przyjęcia propozycji nabycia, dokumentu sprzedażowego (memorandum inwestycyjne).
 • Czynności związane z prowadzeniem ewidencji obligacji oraz obsługą płatności z obligacji.
 • Obsługa wypłaty odsetek lub wykupu obligacji.

 

Czynności związane z wprowadzeniem obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacji prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Catalyst:

 • Sporządzenie we współpracy ze Spółką Dokumentu Informacyjnego na potrzeby wprowadzenia obligacji na Catalyst (w przypadku Autoryzacji Catalyst),
 • Przygotowanie projektów innych dokumentów wymaganych do wprowadzenia obligacji na Catalyst.
 • Udział w procedurze zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (agent emisji) oraz wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
 • Prowadzenie animacji obligacji na Catalyst.
 • Sporządzenie we współpracy ze Spółką Dokumentu Informacyjnego na potrzeby wprowadzenia obligacji na Catalyst,

Plasowanie emisji obligacji

DM BOŚ SA oferuje możliwość zainwestowania wolnych środków finansowych na rynku wtórnym dłużnych papierów wartościowych.

Korzyści z udziału w obrocie wtórnym dłużnych papierów wartościowych:
 • bezpieczeństwo inwestycji, gdyż emitentami są podmioty o solidnym standingu finansowym,
 • rentowność transakcji w obligacjach komunalnych/korporacyjnych powyżej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych,
 • możliwość elastycznego regulowania płynności Inwestora poprzez dopasowanie pakietu instrumentów komunalnych/korporacyjnych o atrakcyjnym oprocentowaniu i odpowiedniej zapadalności.
 • przygotowanie dokumentów emisyjnych tj. propozycji nabycia obligacji, warunków emisji obligacji, formularza przyjęcia propozycji nabycia, dokumentu sprzedażowego (memorandum inwestycyjne).
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.