Obligacje-O rynku obligacji-Autoryzacja obligacji w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:28
kontakt

Autoryzacja obligacji

Autoryzacja obligacji na rynku Catalyst wiąże się z przyjęciem przez Emitenta zobowiązania do wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym rynku CATALYST (co następuje poprzez nadanie indywidualnego oznaczenia).

O autoryzację emisji mogą ubiegać się zarówno podmioty, które planują skierowanie obligacji do obrotu wtórnego, jak również Emitenci, którzy takich zamiarów nie mają, a nawet ci których emisje nie zostały jeszcze zdematerializowane.

Zalety Autoryzacji Catalyst

Uzyskanie Autoryzacji Catalyst to sygnał zarówno dla inwestorów jak i kontrahentów jednostki samorządu terytorialnego lub spółki emitującej obligacje, że emitent jest podmiotem publicznym, a więc transparentnym i odpowiedzialnym wobec otoczenia rynkowego i biznesowego, czego wyrazem są przestrzegane obowiązki informacyjne – na Catalyst takie same jak dla emitentów instrumentów wprowadzonych do notowań.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.