Obligacje-O rynku obligacji-Emisja obligacji w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:31
kontakt

Emisja obligacji

emisjeObl.png

Zalety emisji obligacji
Oferta prywatna
Oferta publiczna
 • Duża elastyczność w kształtowaniu warunków emisji,
 • Nieskomplikowany proces organizacji emisji,
 • Krótki czas przeprowadzenia emisji,
 • Brak obowiązku publikowania informacji o sytuacji emitenta (nie dotyczy - jeżeli emitent wprowadzi obligacje na Rynek CATALYST).
 • Nieograniczona ilość potencjalnych nabywców obligacji
 • Duża potencjalna wielkość emisji
 • Wysoka transparentność i płynność.

Negatywne aspekty emisji obligacji
Oferta prywatna
Oferta publiczna
 • Wyższe oprocentowanie w porównaniu z ofertą publiczną
 • Ograniczona liczba nabywców obligacji i niższa potencjalna wartość emisji
 • Krótszy czas trwania obligacji
 • Złożony proces emisji, duże wymogi formalne i prawne
 • Dłuższy czas przygotowania emisji
 • Obowiązek publikowania informacji o sytuacji emitenta
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.