Obligacje-O rynku obligacji-Wprowadzenie do obrotu w Oferta-Dla Emitentów - bossa.pl
2018.12.10, godz. 16:04
kontakt

Wprowadzenie obligacji do obrotu

Procedura aplikacyjna na CATALYST pozwala na jednoczesne wprowadzenie instrumentów na wszystkie rynki.

Dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW stanowi podstawę do wprowadzenia ich do ASO prowadzonego przez BondSpot. Natomiast dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot stanowi podstawę do wprowadzenia ich do ASO prowadzonego przez Giełdę.

Wprowadzenie obligacji tylko do Alternatywnego Systemu Obrotu nie stanowi dopuszczenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym.

Obligacje, które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynkach CATALYST muszą spełnić następujące warunki (w zależności od rodzaju rynku):

 

Zalety emisji obligacji

Rynek regulowny

(prowadzony przez GPW lub BondSpot)

Alternatywny System Obrotu

(prowadzony przez GPW lub BondSpot)
 • wartość nominalna obligacji objęta wnioskiem powinna wynosić lub stanowić równowartość co najmniej 4.000.000 złotych;
 • sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego tj. memorandum lub prospektu emisyjnego (wymóg ten obowiązuje również gdy obligacje wprowadzane na rynek regulowany były przedmiotem oferty niepublicznej);
 • zatwierdzenie publicznego dokumentu informacyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego;
 • obligacje powinny być zdematerializowane ;
 • zbywalność obligacji nie jest ograniczona;
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
 • brak minimalnej wartości emisji;
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego (zakres informacji zawartych w dokumencie oraz jego formę określa regulamin ASO);
 • dokument nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 • obligacje powinny być zdematerializowane;
 • zbywalność obligacji nie jest ograniczona;
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.