Szczegóły-FAQ-Bezpieczeństwo-Bezpieczne logowanie w Oferta-Giełda - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:32
kontakt
Bezpieczne logowanie

Strona do logowania

Ważne!
Upewnij się czy połączenie do systemu transakcyjnego www.bossa.pl, jest szyfrowane.


Wygląd strony do logowania:


Sprawdź czy:

 1. adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco: https://www.bossa.pl/bossa/login
 2. w polu adresowym pojawia się ikona z zamkniętą kłódką (lub w dolnym prawym rogu okna przeglądarki). Symbol zamkniętej kłódki oznacza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
 3. certyfikat jest aktualny.
  Szczegółowe informacje na temat certyfikatu dostępne są po kliknięciu w ikonę zamkniętej kłódki. Szczegółowe informacje zawierają: na kogo został wystawiony certyfikat: www.bossa.pl, kto wystawił certyfikat: Certum Extended Validation CA SHA2, ważność certyfikatu: od 5 października 2017 do 5 października 2019, odcisk SHA1: F4:DC:72:7D:25:6D:C2:8E:08:C4:CF:F4:63:17:2D:59:3C:5E:B1:21 oraz ścieżkę certyfikacji.

Ważne!
Jeżeli strona logowania https://www.bossa.pl/bossa/login wygląda podejrzanie, to przed zalogowaniem należy niezwłocznie skontaktować się z Wydziałem Wsparcia i Obsługi Klienta DM BOŚ.

Ważne!
 • w trakcie logowaniu do serwisu internetowego DM BOŚ S.A. korzystaj z zaufanych komputerów
 • nie udostępniaj ani nie zapisuj w plikach na swoim komputerze identyfikatora ani hasła, służących do logowania w serwisie
 • po zakończeniu pracy w serwisie pamiętaj, aby wylogować się z serwisu internetowego
 • unikaj logowania się do serwisu internetowego DM BOŚ z adresów stron, przesłanych przez innych użytkowników drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail lub wiadomości w komunikatorze internetowym). DM BOŚ S.A. nie przesyła linków do strony logowania. Nigdy też nie będzie wysyłał prośby o weryfikację Twojego identyfikatora lub hasła w wiadomości e-mail
 • unikaj logowania się do systemu z komputera, na którym inny użytkownik jest już zalogowany


Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza poprawność szyfrowanego połączenia. Po zalogowaniu się do serwisu internetowego DM BOŚ wszystkie operacje zabezpieczone są protokołem TLS (Transport Layer Security) w wersji 1.2, wykorzystującym klucz o długości 256 bitów. SSL jest ogólnoświatowym, powszechnie stosowanym standardem transmisji danych pomiędzy komputerami w Internecie. TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509.

Identyfikator klienta i hasło

Identyfikator klienta i hasło pozwalają na identyfikację klienta w serwisie internetowych Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Dodatkowo klient posiada możliwość skorzystania z tokena mobilnego bossaToken w celu wzmocnienia uwierzytelnienia w serwisie internetowych DM BOŚ.

Hasło powinno być unikalnym ciągiem znaków, zawierającym się w przedziale od 8 do 15 znaków. Hasło powinno zawierać małe i duże litery oraz cyfry, bez polskich znaków i znaków specjalnych. Poniżej przedstawiono podstawowe zasady dotyczące wykorzystania hasła.

Ważne!
 • używaj różnych haseł dla różnych kont
 • hasło zmieniaj regularnie (im ważniejsze konto, tym częściej należy to robić)
 • nie korzystaj z już wcześniej użytych haseł
 • wpisując nowe hasło upewnij się, że nikt nie jest w stanie podejrzeć, jakie znaki wpisujesz na klawiaturze
 • nie zapisuj haseł w kalendarzu, na przyklejanych karteczkach itp.
 • nie przechowuj hasła online w miejscach, do których również inne osoby mają dostęp
 • pamiętaj, aby po zakończeniu pracy online wylogować się z serwisu
 • nikomu nie ujawniaj swojego hasła
 • unikaj zapisywania haseł na lokalnym komputerze (np. w programach pocztowych), jeśli nie masz pewności, że nikt oprócz ciebie nie ma dostępu do komputera
 • nie korzystaj z udostępnianej przez wiele serwisów opcji automatycznego logowania
 • token mobilny zwiększa bezpieczeństwo logowania

Zmiana hasła

W każdej chwili możesz dokonać zmiany hasła do serwisu internetowego DM BOŚ. Warto to zrobić szczególnie wtedy, gdy podejrzewasz, że mógł je poznać ktoś nieuprawniony.

Aby zmienić:

 1. Hasło internetowe – należy zalogować się do systemu transakcyjnego i wybrać opcję Obsługa konta ->Zmiana hasła.
 2. Hasło telefoniczne – należy wypełnić dokument Formularz aktualizacji danych klienta i dostarczyć korespondencyjnie lub osobiście do DM BOŚ.

Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasła...

W przypadku, gdy zapomnisz lub zgubisz hasło do serwisu internetowego DM BOŚ, należy wypełnić formularz odblokowania rachunku, dostępny na stronie do logowania po lewej stronie lub pod adresem https://www.bossa.pl/bossa/unlock. W zależności od wypełnienia formularza odblokowania wygeneruje się nowe hasło lub nowy identyfikator klienta i hasło. Każdy wniosek o odblokowanie rozpatrywany jest indywidualnie przez pracownika DM BOŚ. Potwierdzenie odblokowania zostanie wysłane na e-mail klienta.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.