Szczegóły-FAQ-Bezpieczeństwo-Bezpieczeństwo w pytaniach w Oferta-Giełda - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:48
Bezpieczeństwo w pytaniach

Jak zabezpieczony jest dostęp do rachunku internetowego?

Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego klient otrzymuje identyfikator i hasło, które służą do logowania do systemu transakcyjnego oraz hasło PUK, wymagane do odblokowania dostępu. Przy pierwszym logowaniu system wymusza zmianę hasła. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany hasła w systemie internetowym. Trzykrotne podanie błędnego hasła blokuje dostęp do rachunku. Dodatkowym zabezpieczeniem logowania i operacji na rachunku jest token mobilny bossaToken. Klient może także skorzystać z powiadomienia e-mail o logowaniu do rachunku i zawartej transakcji.

Jakie ryzyko ponoszę korzystając z usług elektronicznych?

Podstawowym ryzykiem przy korzystaniu z usług internetowych jest możliwość ujawnienia danych do logowania (identyfikator i hasło), co może skutkować nieautoryzowanym dostępem do rachunku. W takim przypadku osoba trzecia może dokonywać operacji w systemie transakcyjnym.

Czy moje środki pieniężne są w takiej sytuacji bezpiecznie?

Z rachunku inwestycyjnego można wykonać przelew środków pieniężnych tylko na wcześniej zdefiniowany rachunek bankowy. Aktualizacja rachunków bankowych klienta wymaga formy pisemnej – weryfikowany jest wzór podpisu, a DM stosuje dodatkowe procedury weryfikacyjne.

Jak ograniczyć ryzyko korzystania z rachunku inwestycyjnego?

Aby ograniczyć ryzyko ujawnienia haseł do logowania należy przestrzegać następujących zasad opisanych w sekcji Bezpieczne logowanie.

Jak bezpiecznie korzystać z komputera?

Bezpieczne korzystanie z komputera opisane zostało w sekcji Bezpieczny komputer.

Jak mogę sprawdzić aktualność certyfikatu na stronie www.bossa.pl?

Aktualność certyfikatu na stronie www.bossa.pl można sprawdzić zgodnie z opisem w sekcji Strona do logowania.

Jakie inne zagrożenia związane z korzystaniem z rachunku mogą wystąpić?

Fałszywa strona.

Jeżeli podczas korzystania z serwisu internetowego DM pojawiła się dodatkowa strona z prośbą o podanie dodatkowego hasła lub z tokena, w celu zainstalowania unikalnego oprogramowania, należy zachować ostrożność. Jest to fałszywa strona www, służąca do wyłudzania danych klienta potrzebnych do logowania w serwisie internetowym.

Jeżeli zauważysz nieprawidłowości na stronie www.bossa.pl, skontaktuj się niezwłocznie z DM BOŚ.

Fałszywe e-maile.

Każdego dnia w Internecie pojawiają się fałszywe e-maile z prośbą o podanie poufnych danych. Najczęściej są to prośby o aktualizacje danych lub dezaktywacji konta i konieczności dokończenia procedury weryfikacji oraz aktualizacji zabezpieczeń poprzez kliknięcie w podany link.

Informujemy, że DM BOŚ S.A. nie wysyła do swoich klientów takich wiadomości.

Jeżeli otrzymasz taki e-mail, skontaktuj się niezwłocznie z DM BOŚ.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa poczty elektronicznej dostępne jest w sekcji Bezpieczeństwo poczty elektronicznej.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.