Giełda-Szczegóły-FAQ-Zmiana danych w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.25, godz. 14:52
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Zmiana danych

W jaki sposób mogę zmienić dane osobowe (nr dowodu osobistego, adres, telefon itp.) na moim rachunku?

W celu aktualizacji danych osobowych należy wydrukować dyspozycję aktualizacji danych, wypełnić i podpisać (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie) i odesłać pocztą na adres:

DM BOŚ SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA
z dopiskiem na "WWiOK"

lub dostarczyć osobiście do jednego z naszych oddziałów.

UWAGA! W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy załączyć kopię aktualnego dokumentu.

Jak mogę zmienić lub dopisać rachunki bankowe na które będę dokonywał przelewów z DM BOŚ?

W celu zmiany rachunku bankowego należy wydrukować dyspozycję aktualizacji rachunków bankowych, wypełnić i podpisać (wzór podpisu musi być identyczny jak na umowie) i odesłać pocztą na adres:

DM BOŚ SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 WARSZAWA
z dopiskiem na "WWiOK"

lub dostarczyć osobiście do jednego z naszych oddziałów.

Co mam zrobić jeśli zapomnę haseł dostępowych do rachunku lub dostęp został zablokowany?

W przypadku zablokowania dostępu do rachunku w następstwie trzykrotnego wpisania błędnego PIN-u (system wysyła emaila o blokadzie) należy:

  1. wypełnić formularz odblokowania rachunku,
  2. po akceptacji formularza zapisać nowy PIN,
  3. po weryfikacji wprowadzonych danych pracownik DM BOŚ prześle informację o odblokowaniu rachunku drogą emailową - można się zalogować używając nowego PIN-u.

 

W przypadku zagubienia danych dostępowych do rachunku (identyfikator, PIN i PUK) należy:

  1. wypełnić formularz odblokowania rachunku z zaznaczeniem opcji "Chcę wygenerować nowy Identyfikator i PUK",
  2. po akceptacji formularza zapisać nowe hasła dostępowe,
  3. po weryfikacji wprowadzonych danych pracownik DM BOŚ skontaktuje się telefonicznie (lub wyśle email) w celu potwierdzenia wygenerowania nowych danych.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.