Giełda-Szczegóły-FAQ-Kontrakty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.25, godz. 14:53
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Kontrakty

Jak zacząć inwestowanie w prawa pochodne i majątkowe przez Internet?

Przede wszystkim należy otworzyć rachunek w DM BOŚ. Szczegółowe informacje (na temat otwarcia rachunków).

W związku z tym, że DM BOŚ prowadzi oddzielne rachunki akcyjne i derywatów, osoby posiadające rachunek akcyjny powinny podpisać umowę o prowadzenie rachunku derywatów.

Można to zrobić za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w jednym z oddziałów DM BOŚ.

Uwaga!
Klienci, którzy już posiadają NIK (otrzymali go za pośrednictwem innego biura), powinni przesłać go do DM BOŚ w celu potwierdzenia w KDPW. Potwierdzenie NIK-u trwa około 1 dnia sesyjnego.

Jakie są koszty otwarcia i prowadzenia rachunku derywatów w DM BOŚ SA?

Otwarcie i prowadzenie rachunku derywatów w DM BOŚ SA jest bezpłatne. Opłaty za prowadzenie rachunku wskazane w Tabeli dot. tylko rachunków akcyjnych.

Gdzie znajdę informację na temat aktualnych stawek depozytów zabezpieczających?

Aktualna stawka wstępnych depozytów pobieranych przez DM BOŚ ogłaszania jest w Wyciągu z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ

Czy przy zamykaniu pozycji wymagany jest dodatkowy depozyt?

Do zamknięcia dotychczasowych pozycji nie jest wymagany dodatkowy depozyt zabezpieczający ani gotówka na prowizje.

Czy przy pozycjach skorelowanych pobierany jest depozyt od obydwu serii kontraktów?

Jeśli Klient otwiera przeciwstawne pozycje w kontraktach innej serii, depozyt jest pobierany jedynie od różnicy między depozytem o większej wartości a depozytem o mniejszej wartości. Wysokość depozytu zależna jest od współczynnika korelacji określanego przez Dyrektora DM BOŚ w drodze zarządzenia.

Czy przy odwracaniu pozycji pobierany jest dodatkowy depozyt?

Nie, korzystając z rachunku internetowego w DM BOŚ, można zamknąć dotychczasową pozycję i otworzyć przeciwstawną wykorzystując ten sam depozyt zabezpieczający (oczywiście przy założeniu, że nie poniesiono strat na transakcjach).

Czy mogę inwestować w kontrakty walutowe?

Tak. DM BOŚ wprowadził możliwość inwestowania w kontrakty walutowe w ramach dotychczasowych internetowych rachunków praw pochodnych.

Na GPW notowane są kontrakty walutowe na USD i Euro.

Jeżeli podpisanie umowy nastąpiło przed powyższym terminem konieczne będzie rozwiązanie dotychczasowej umowy o świadczenie usług brokerskich w zakresie obrotu prawami pochodnymi oraz zawarcie nowej umowy. Pozostałe warunki (w tym prowizje) pozostają bez zmian.

Więcej informacji o kontraktach walutowych:


Specyfikacje kontraktów:

Jak długo trwa przelew z rachunku derywatów na rachunek inwestycyjny?

Szybkość wykonania przelewu zależy od czasu złożenia dyspozycji, które są wykonywane od 8.30 do 17.15 w dni sesyjne.
W trakcie sesji giełdowej dyspozycja przelewu środków z konta zwykłego zostanie wykonana online.

Czy depozyt pobierany przez DM BOŚ SA jako zabezpieczenie transakcji na kontraktach terminowych jest oprocentowany?

Depozyt zabezpieczający pobierany przez DM BOŚ nie jest obecnie oprocentowany.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.