Rynek Energii-Oferta w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.21, godz. 05:04
kontakt
buttony_klawisze_OPEN_REJESTR_GORA_2.jpg

Skontaktuj się z nami


 Kontakt-1.gifenergia@bossa.pl
Kontakt-2.gif
tel. (+48) 32 606 76 30
tel. (+48) 32 606 76 36
Pon.-Pt. od 8:00 do 16:00
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Oferta

Oferta DM BOŚ SA obejmuje pełny zakres usług maklerskich na rynkach towarowych oraz na rynku instrumentów finansowych począwszy od przyjęcia zlecenia poprzez zawarcie transakcji, aż po jej pełne rozliczenie w Izbie.

W zakres kompleksowej obsługi wchodzą m.in.:

 • prowadzenie rejestru towarów giełdowych/instrumentów finansowych oraz powiązanego z nim rachunku pieniężnego,
 • dostęp on-line do ww. rejestrów,
 • dostęp on-line do aplikacji webtradingowej Notowania BossaPower+,
 • możliwość składania zleceń oraz wydawania dyspozycji za pomocą telefonu i faksu,
 • dokonywanie wszystkich niezbędnych czynności w celu rozliczenia finansowego transakcji w Izbie,
 • stosowanie tych samych wymogów dotyczących zarówno wysokości jak i form wnoszenia depozytu zabezpieczającego, jakie stosuje Izba wobec swoich bezpośrednich uczestników,
 • elastyczne reagowanie na potrzeby zgłaszane przez naszych Klientów w trakcie realizowania usług.

Warunki uczestnictwa na poszczególnych rynkach

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności podmioty zainteresowane dokonywaniem transakcji na poszczególnych rynkach zobowiązane są do spełnienia następujących warunków:


Rynek Energii Elektrycznej

 • zawarcie umowy przesyłowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznym S.A. (bezpośrednie uczestnictwo w Rynku Bilansującym) lub z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie (uczestnictwo pośrednie w Rynku Bilansującym)
 • udostępnie DM jednostki grafikowej
 • uzyskanie stosownej koncesji na wytwarzanie/dystrybucje/przesył lub obrót energią elektryczną

Rynek Gazu

 • zawarcie umowy przesyłowej z Gaz-System S.A.
 • uzyskanie przydziału zdolności przesyłu dla punku wirtualnego powiązanego z TGE
 • udostepnienie DM kodu ZUP (Zleceniodawca Usługi Przesyłowej)
 • uzyskanie koncesji na obrót paliwem gazowym

Rynek Praw Majątkowych

 • uzyskanie statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia
 • udzielenie pełnomocnictwa dla DM do reprezentowania Klienta w RŚP

Rynek Instrumentów Finansowych

 • uzyskanie kod ACER
 • uzyskanie kod LEI
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.