Rynek Energii-Edukacja-Zasady obrotu giełdowego w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.21, godz. 23:11
kontakt
buttony_klawisze_OPEN_REJESTR_GORA_2.jpg

Skontaktuj się z nami


 Kontakt-1.gifenergia@bossa.pl
Kontakt-2.gif
tel. (+48) 32 606 76 30
tel. (+48) 32 606 76 36
Pon.-Pt. od 8:00 do 16:00
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
Zasady obrotu giełdowego

Instrumenty rynku towarowego

Na Towarowej Giełdzie Energii przedmiotem obrotu mogą być następujące towary:

TowarRynek/instrumenty
Prawa majątkowe (RPM)
RPM
 • PMOZE
 • PMOZE_A
 • PMBG
 • PMGM
 • PMEC
 • PMMET
Uprawnienia do emisji (RUE)
RUE
 • EUA
Energia elektryczna (rynek spot)
RDN, RDB
 • Instrumenty godzinowe
RDN
 • Instrumenty blokowe typu:
  • BASE
  • PEAK
  • OFFPEAK
Gaz (rynek spot)
RDNg
 • Instrumenty blokowe typu:
  • BASE
Kontrakty typu Forward na energię elektryczną
RTEE
 • Rodzaj:
  • tydzień (W)
  • miesiąc (M)
  • kwartał (Q)
  • rok (Y)
 • Typ:
  • BASE
  • PEAK5
  • PEAK7
  • OFFPEAK
Kontrakty typu Forward na gaz
RTTg
 • Rodzaj:
  • miesiąc (M)
  • kwartał (Q)
  • rok (Y)
 • Typ:
  • BASE

Typy kontraktów blokowych:

 1. BASE (pasmo) – dostawa we wszystkie dni, przez wszystkie godziny doby
 2. BASE5 (pasmo 5 dni) – dostawa od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, przez wszystkie godziny doby
 3. PEAK5 (szczyt 5 dni) – dostawa do poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach szczytowym tj. od 7:00 do 22:00 (15 godzin)
 4. PEAK7 (szczyt 7 dni) – dostawa we wszystkie dni, w godzinach szczytowym tj. od 7:00 do 22:00 (15 godzin)
 5. OFFPEAK (dolina) – dostawa od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach poza szczytem tj. od 0:00 do 7:00 i od 22:00 do 24:00, natomiast w soboty, niedziele oraz święta dostawa przez całą dobę.
Wszystkie towary giełdowe i opłaty z nimi związane są obłożone podatkiem VAT w wysokości 23 %. Na rynkach prowadzonych przez TGE nie ma ograniczenia wahań kursów.

Rodzaje zleceń

Rodzaje zleceń na poszczególnych rynkach:

 1. Zlecenie dzienne (Rest of day) – zlecenie jest ważne w dniu przekazania na giełdę. Może być ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono uczestniczyć w fazie notowań ciągłych i w fazie kursu jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia w fazie kursu jednolitego przechodzi do fazy notowań ciągłych oraz niezrealizowana część zlecenia w fazie notowań ciągłych przechodzi do fazy kursu jednolitego

 2. Zlecenie ważne do końca okresu notowań (Good until expiry) - zlecenie jest ważne do końca notowania instrumentu. Może być ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono uczestniczyć w fazie notowań ciągłych i w fazie notowań kursu jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia w fazie kursu jednolitego przechodzi do fazy notowań ciągłych oraz niezrealizowana część zlecenia w fazie notowań ciągłych przechodzi do fazy kursu jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia przechodzi na koleją sesję notowania instrumentu

 3. Zlecenie do dnia (Good until date) - zlecenie jest ważne do daty określonej na etapie składania zlecenia. Może być ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono uczestniczyć w fazie notowań ciągłych i w fazie notowań kursu jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia w fazie kursu jednolitego przechodzi do fazy notowań ciągłych oraz niezrealizowana część zlecenia w fazie notowań ciągłych przechodzi do fazy kursu jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia przechodzi na koleją sesję notowania instrumentu. Zlecenie bierze udział w notowaniu do dnia, w którym upływa określony termin

 4. Zlecenie czasowe (Timed order) - zlecenie jest ważne w dniu przekazania na giełdę do czasu określonego na etapie składania zlecenia. Może ono uczestniczyć wyłącznie w fazie notowań ciągłych

 5. Zlecenie tylko na aukcje (Call Auction) – zlecenie jest ważne w dniu złożenia na giełdę i może uczestniczyć tylko w fazie kursu jednolitego i tylko w jednej aukcji. Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana

 6. Zlecenie typu zrealizuj i anuluj (Fill and kill) – zlecenie uczestniczy tylko w systemie notowań ciągłych. Jest ono ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane w kilku transakcjach jednocześnie), przy czym niezrealizowana część zlecenia jest anulowana. Zlecenie może być realizowane w całości, częściowo lub nie zostać zrealizowane w ogóle. Zlecenie to może zostać złożone bez podania limitu ceny

 7. Zlecenie typu zrealizuj lub anuluj (Fill or kill) - zlecenie uczestniczy tylko w systemie notowań ciągłych. Jest ono ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane w kilku transakcjach jednocześnie), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostać zrealizowane w ogóle. Jeżeli układ zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w całości, zlecenie jest anulowane

Sesje giełdowe i systemy notowań

Handel na TGE odbywa się w określonym miejscu i czasie. Sesje giełdowe odbywają się od poniedziałku do niedzieli włącznie z dniami wolnymi od pracy i w święta, w godzinach od 07:15 do 14.30.

Notowania w zależności od rynków prowadzone są w trzech systemach notujących:

a. system notowań jednolitych (fixing)

b. system notowań ciągłych

System notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu
System notowań ciągłych
 • RDN
 • RPM
 • RDB
 • RDN
 • RDNg
 • RTEE
 • RTTg

c. system transakcji pozasesyjnych

Transakcje pozasesyjne niegwarantowane*
Transakcje pozasesyjne gwarantowane**


 • RPM

 

*Rozliczane ilościowo w RŚP

 • RPM
 • RDB
 • RDN
 • RDNg
 • RTEE
 • RTTg
**Rozliczane ilościowo i wartościowo przez IRGiT
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.