Zarządzanie portfelem-Korzyści w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.21, godz. 16:47
doradca.gif

Korzyści

  • Profesjonalna kadra zarządzająca
  • Indywidualne podejście - stały kontakt i opieka ze strony indywidualnego doradcy w zakresie tworzenia i nadzorowania strategii inwestycyjnej klienta
  • Aktywne zarządzanie, możliwość elastycznego dostosowania składu portfela do indywidualnych oczekiwań inwestora
  • Pełna płynność i dostęp do powierzonych środków - dowolny czas trwania inwestycji i możliwość zmiany strategii inwestycyjnej
  • Dostęp do wewnętrznych opracowań i analiz Domu Maklerskiego
  • Dostęp do transz dla inwestorów instytucjonalnych w przypadku ofert publicznych oraz do instrumentów finansowych niedostępnych dla klientów indywidualnych np. obligacji korporacyjne
  • Wgląd w skład portfela inwestycyjnego
  • Brak opłaty manipulacyjnej i niskie koszty zarządzania
Departament Zarządzania Aktywami, 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80, tel. (22) 504-33-64, faks (22) 504-33-69
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.