ETF w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.21, godz. 06:43
kontakt
Otwórz rachunek

ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund) zgodnie z polskim prawem, jest portfelowym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, którego celem jest naśladowanie wyników określonych indeksów giełdowych. Certyfikaty inwestycyjne ETF są notowane na giełdzie (podobnie jak akcje), dzięki czemu są wyceniane na bieżąco a także są płynne – można je kupić lub sprzedać każdego dnia podczas sesji giełdowej.

 

ETF notowane na GPW w Warszawie: 

  • BETA ETF na indeks WIG20TR

    Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu WIG20 Total Return. Dane na temat opłat za zarządzanie, WANCI* na dany dzień (w zakładce raporty bieżące) i pozostałe ważne informacje znajdują się na stronie emitenta. Dokumenty dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem w ETFy (KID – Kluczowe Informacje dla Inwestorów/Key Informaton Document) znajdują się na stronie: KID (Key Information Document) .

  • LYXOR ETF na indeks WIG20TR

  • LYXOR ETF na indeks DAX 

  • LYXOR ETF na indeks S&P500

 

Promocyjne prowizje:
Fundusze ETF - 0,25% (min. 5 PLN)
Beta ETF WIG20TR - 0,1% (min. 5 PLN) – do 31 marca 2019 r.

 

*Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.