bossaMobile | bossaMobile+-Zlecenia-Szablony zleceń w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.03.23, godz. 11:50
kontakt

Szablony zleceń

Aplikacja umożliwia ustawienie szablonów zleceń na Akcje i Derywaty.
Szablony uwzględniają wartość prowizji i nadwyżkę dla zleceń PKC

Szablony zleceń na Akcje - dostępne warianty:

  • Saldo na rachunku – dla zleceń kupna przelicza wartość zlecenia z całego dostępnego salda środków na kupno; dla zleceń sprzedaży wystawi na sprzedaż wszystkie posiadane walory.
  • Maks. wartość zlecenia – wystawia zlecenie o wartości podanej w szablonie z uwzględnieniem prowizji.
  • Ilość z oferty (z priorytetem salda przy sprzedaży) – dla zleceń kupna ilość bierze z oferty (ilość papierów bez uwzględniania dostępnego salda), a sprzedaż do wysokości dostępnego salda papierów.


Szablony zleceń na Derywaty - dostępne warianty:

  • Ilość posiadanych walorów lub ilość z oferty – dla zleceń kupna wystawia zlecenie na ilość z oferty; dla zleceń sprzedaży wystawi zlecenie na wszystkie posiadane walory.
  • Ilość – wystawia zlecenie na zdefiniowaną ilość walorów.
  • Ilość z oferty  – wystawia zlecenie na ilość walorów z oferty.

 

Szablony zleceń - ustawienia
Szablony zleceń - dostępne opcje


  
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.