bossaMobile | bossaMobile+-Zlecenia-Zlecenia DDM+ w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.03.21, godz. 23:33

Zlecenia DDM+ w bossaMobile

Aplikacja bossaMobile, oprócz standardowych zleceń giełdowych, umożliwia składanie zleceń DDM+.

W aplikacji dostępne są wszystkie zlecenie DDM+ oferowane przez nasze biuro:
 • Stop
 • Trailing Stop (Stop Kroczący)
 • OTO - One Trigger Other (Jedno uruchamia drugie)
 • OCO - One Cancels Other (Jedno anuluje drugie)
 • ORO - One or Other (Jedno albo drugie)


Jak złożyć zlecenie DDM+


 1. Pierwszy krok to wybranie instrumentu

  Wprost z tabeli notowań - aby złożyć zlecenie należy dotknąć i przytrzymać nazwę wybranej spółki w ekranie notowań - wywoła to pojawienie się menu kontekstowego. Następnie należy wybrać ikonę zlecenia DDM+.
  Z menu głównego aplikacji
  - aby złożyć zlecenie DDM+ należy przejść do menu aplikacji a następnie wybrać zakładkę Zlecenia > Złóż nowe zlecenie DDM+. Następnie należy wyszukać instrument na który chcemy złożyć zlecenie DDM+.
  Z tabeli notowań
  wersjana na telefon
  Z menu aplikacji
  telefon i tablet

  Z tabeli notowań
  wersja na tablet

 2. Wybierz rodzaj zlecenia DDM+
  Składanie każdego zlecenia DDM+ odbywa się przy wykorzystaniu kreatora. Po określeniu instrumentu użytkownik wybiera rodzaj zlecenia DDM+.

  Zlecenie DDM+ dostępne w aplikacji bossaMobile:
  • Stop
  • Trailing Stop (Stop Kroczący)
  • OTO - One Trigger Other (Jedno uruchamia drugie)
  • OCO - One Cancels Other (Jedno anuluje drugie)
  • ORO - One or Other (Jedno albo drugie)  Kreator zleceń DDM+ wersja na tablet

 3. Wybierz kierunek zlecenie (Kup lub Sprzedaj)
  Po wybraniu rodzaju zlecenia należy określić jego kierunek oraz podstawowe parametry zlecenia głównego DDM+. 4. Wypełnij parametry zlecenia (zleceń) zależnie do rodzaju wybranego zlecenie DDM+.

  Dla ułatwienia aplikacja oznacza pola obowiązkowe zlecenia niebieską przerywaną linią. Pozostałe parametry zlecenia są opcjonalne.
  Aplikacja kontroluje również zależność ceny uaktywnienia i limitu zlecenia. Błędnie wypełnione pole oznaczane jest na czerwono.

 5. Zlecenia podrzędne

  Niektóre zlecenia DDM+ (OCO, ORO, OTO) oprócz zlecenia głównego zawierają również zlecenia podrzędne. Parametry zleceń podrzędnych definiujemy w dalszych krokach.


 6. Złóż zlecenie i potwierdź (Wyślij)

  1. Złóż zlecenie
   2. Wyślij


bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.