IKE i IKZE-Pytania i odpowiedzi-Limit i zakres inwestycji w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.23, godz. 09:39
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Limit i zakres inwestycji

Czy osoba, która nie osiąga dochodów może dokonywać wpłaty na IKE lub IKZE?

Tak. W tym zakresie nie ma ograniczeń.

Ile wynosi roczny limit wpłat na IKE?

Wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W 2019 jest to 14 295 zł.

Limit wpłat IKE.  

Jakie były roczne limity wpłat na IKE i IKZE w poprzednich latach?


Limity wpłat na IKE i IKZE
 rokIKE - kwota [w PLN] IKZE - kwota [w PLN]
2019
 14 295
5 718
2018
13 3295 331,60
2017
12 789
5 115,60
2016
12 165 4 866 
2015
11 877
4 750,80
201411 238 4 495,20 
2013
11 139
4 231,20
2012
10 578
4 030,80
2011
10 077
-
2010
9 579
-
2009
9 579
-
2008
4 055
-
2007
3 697
-
2006
3 521
-
2005
3 635
-
2004
3 435
-

Ile wynosi roczny limit wpłat na IKZE w 2018 roku?

Na IKZE będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2019 jest to 5 718 zł.

Gdzie znajdę informację o limitach wpłat za IKZE?

Informacja o limicie wpłat na IKZE publikowana jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. DM BOŚ S.A. publikuje limity wpłat na stronie.

Czy można zawiesić wpłaty na IKE/IKZE?

Tak, jeśli mamy kłopoty finansowe lub z innych powodów przez jakiś czas nie możemy wpłacać środków na IKE/IKZE, można przerwać wpłacanie środków bez żadnych opłat karnych lub ryzyka zerwania umowy.

Czy wypłacane dywidendy i odsetki od obligacji pomniejszają limit wpłat na IKE/IKZE?

Nie, tzw. pożytki z posiadanych przez nas aktywów dodatkowo zasilają nasz rachunek IKE/IKZE, ale nie wpływają na limit wpłat w danym roku.

Czy istnieje ograniczenie liczby i wartości zawieranych na IKE/IKZE transakcji albo rodzaju instrumentów?

Nie, można inwestować agresywnie, zawierając wielokrotne transakcje w ciągu jednego dnia (daytrading), można zawierać transakcje sporadycznie co jakiś czas – sposób zawierania transakcji jest taki sam, jak na zwykłym rachunku maklerskim. Ograniczeniem jest jednak to, iż zlecenia muszą być pełnopłatne (brak odroczenia płatności) i nie można inwestować na rynku terminowym w instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje).

Czy można dokonywać zakupów na IKE/IKZE z wykorzystaniem odroczenia płatności?

Nie, zlecenia mogą być tylko pełnopłatne.

Czy środki na IKE/IKZE mogą stanowić zabezpieczenie kredytu giełdowego?

Nie. Warto zauważyć, iż obsługa kredytu nie będzie możliwa w przypadku IKE/IKZE, ponieważ wiąże się to z uruchamianiem kredytu i dokonywaniem spłat w szczególności. Mając na uwadze sztywny limit wpłat na IKE/IKZE w danym roku, niemożliwe byłoby wielokrotne wpłacanie (uruchamianie kredytu) i spłacanie środków pochodzących z kredytu lub jego transz – limit roczny wpłaty by to praktycznie uniemożliwił. Dodatkowo każdy wypływ środków z IKE na rachunek bankowy musiałby być traktowany jako częściowy zwrot, a środki podlegały opodatkowaniu. Proszę pamiętać, iż w przypadku IKZE brak jest częściowego zwrotu.

Czy na IKE/IKZE w domu maklerskim można zdeponować obligacje skarbowe, korporacyjne, spółdzielcze, komunalne?

Nie, obligacje skarbowe, korporacyjne, spółdzielcze, komunalne mogą być nabywane tylko za środki znajdujące się na rachunku maklerskim IKE/IKZE. Oznacza to, iż można nabywać tylko obligacje znajdujące się w obrocie na rynku wtórnym, poprzez złożenie zlecenia zakupu z rachunku maklerskiego. Deponowanie obligacji zakupionych na rynku pierwotnym jest możliwe, jeśli oferta jest realizowana przez rachunek IKE/IKZE, także w przypadku rolowania obligacji.

Czy poprzez IKE/IKZE w domu maklerskim, można zapisać się na akcje nowych emisji?

Tak, ale pod warunkiem, że zapis będzie dokonywany za pośrednictwem rachunku maklerskiego IKE/IKZE i za środki zgromadzone na tym rachunku. Dotyczy to zarówno akcji nowych emisji z wykorzystaniem prawa poboru, jak również emisji na rynku pierwotnym obsługiwanych za pośrednictwem systemu GPW, z wykorzystaniem zleceń zakupu składanych poprzez rachunek maklerski IKE/IKZE.

Wykorzystałem cały limit wpłat na IKE 2016 roku w styczniu, ale w czerwcu połowę środków wypłaciłem, czy mogę je wpłacić ponownie w tym samym roku?

Niestety, limit wpłat obwiązujący w danym roku kalendarzowym nie jest odnawialny. Nasze wpłaty dokonywane w danym roku kalendarzowym są sumowane są do limitu obowiązującego w danym roku i nie mogą go przekroczyć - nadwyżka jest zwracana. Ewentualne wypłaty nie odbudowują tego limitu na nowo i w przypadku opisanym w pytaniu, środki wpłacone ponownie - zostałyby zwrócone, jako przekraczające roczny limit wpłat.

Co się stanie jak przekroczę limit wpłat na IKZE?

Jeśli wpłaty dokonane na IKZE przekroczą ogólny limit wpłat na IKZE, będą automatycznie podlegały zwrotowi. Zwrócimy nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy. W przypadku przekroczenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE, gdy kwota nie przekroczy ogólnego limitu wpłat za dany rok, kwota przekroczenia limitu indywidualnego zostanie zaksięgowana na rachunku. Rożnicę przekroczenia można rozliczyć w następnych latach.

Czy w ramach limitu wpłat mogę przenieść na rachunek maklerski IKE/IKZE akcje ze zwykłego rachunku maklerskiego?

Nie ma takiej możliwości. Akcje trzeba sprzedać na zwykłym rachunku, środki pieniężne wpłacić na IKE/IKZE i zakupić akcje ponownie z rachunku IKE/IKZE. Limit dotyczy wpłat, w związku czym na rachunki IKE/IKZE przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe. Wyjątkiem jest wypłata transferowa z innego IKE/IKZE maklerskiego (w związku z zmianą IKE/IKZE lub dziedziczeniem) - tylko w takim przypadku można przenieść akcje - tylko między dwoma IKE/IKZE maklerskimi.

Czy mogę kupować na rachunek IKE/IKZE kontrakty terminowe i opcje? Jeśli nie - w co mogę inwestować?

Obecnie nie jest możliwe inwestowanie w instrumenty pochodne na IKE/IKZE maklerskim. Nie ma też możliwości skorzystania z oferty FOREX na IKE/IKZE maklerskim. W co można zatem inwestować? Poza akcjami i prawami do akcji, prawami poboru czy obligacjami notowanymi na GPW, można też nabywać ETF na WIG20, DAX oraz S&P500, certyfikaty i obligacje strukturyzowane, jak również - certyfikaty inwestycyjne.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.