IKE i IKZE-Pytania i odpowiedzi-Otwarcie rachunku w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:01
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Otwarcie rachunku

Kto może założyć IKE i IKZE w DM BOŚ?

Każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

Czy mogę posiadać jednocześnie rachunek akcji oraz IKE i IKZE?

Można posiadać rachunek akcji oraz rachunek IKE i IKZE. Jeżeli klient posiada już inny rachunek to wniosek o założenie IKE i IKZE należy złożyć po zalogowaniu do tego rachunku w menu [Dyspozycje-> Otwarcie rachunku], a wtedy dostęp do rachunku IKE/ IKZE będzie możliwy na tym samym identyfikatorze (loginie). Klienci posiadający Umowę Ramową otworzą kolejny rachunek całkowicie elektronicznie.

Kiedy otrzymam potwierdzenie zawarcia umowy o IKE oraz IKZE?

Potwierdzenie zawarcia umowy o IKE oraz IKZE jest wystawiane w przypadku wskazania przez klienta innej instytucji finansowej prowadzącej takie konto, z której środki będą transferowane do DM BOŚ. W takim przypadku pracownik DM niezwłocznie wyśle klientowi dokument w formie papierowej na adres korespondencyjny lub wyda osobiście podczas wizyty w oddziale.

Czy mogę posiadać jednocześnie IKE oraz IKZE?

Można posiadać jednocześnie rachunek IKE oraz rachunek IKZE.

Porównanie IKE i IKZE 

Czy mogę otworzyć konto wspólnie z mężem/żoną?

Niestety nie. IKE/IKZE może być własnością tylko jednej osoby. W DM BOŚ zarówno IKE/IKZE, jak i tradycyjny rachunek maklerski może posiadać tylko jednego właściciela.

Czy mogę ustanowić pełnomocnika do rachunku?

Tak, pełnomocnik będzie miał dostęp do stanu rachunku, będzie mógł również dokonywać transakcji, ale nie będzie mógł wypłacić środków.

Czy możliwe jest jednoczesne posiadanie rachunków IKE i IKZE oraz PPE?

Tak, jeśli jednak środki zgromadzone na IKE przeniesiemy do PPE, nowe IKE możemy otworzyć dopiero w następnym roku kalendarzowym. W przypadku IKZE ustawodawca nie przewidział możliwości transferowania środków do PPE.

Jaki może być zakres pełnomocnictwa do rachunków IKE i IKZE w DM BOŚ?

Pełnomocnictwo, co do zasady, może dotyczyć wyłącznie możliwości zawierania transakcji przez pełnomocnika. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, może być rozszerzone o inne czynności.

Czy pełnomocnik może być osobą uprawnioną w razie śmierci właściciela IKE lub IKZE?

Oczywiście, należy jednak pamiętać iż ustanowienie pełnomocnika i dyspozycja wskazania osób uprawnionych na wypadek śmierci, to dwie odrębne czynności prawne dokonywane przez właściciela IKE lub IKZE.

Czy dokonując likwidacji IKE lub IKZE będę miał możliwość otworzenia kolejnego IKE lub IKZE w przyszłości?

To zależy, czy likwidacja IKE lub IKZE jest związana z tzw. wypłatą (jednorazowa lub w ratach), przeniesieniem środków do innego IKE lub IKZE lub z IKE do PPE (tzw. wypłata transferowa), czy też zwrotem – przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych (tzw. zwrot).

  1. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ spełniła odpowiednie warunki i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej i w przypadku IKE skorzystała z ulgi podatkowej tzw. "podatek Belki", nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE lub IKZE w żadnej instytucji finansowej.
  2. Jeśli likwidujemy IKE lub IKZE w związku z dokonaniem zwrotu - obecne regulacje dają możliwość otworzenia kolejnego IKE lub IKZE.
  3. Szczególnym przypadkiem likwidacji IKE jest wypłata transferowa do PPE - osoba , która dokonała w danym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć nowej umowy o prowadzenie IKE. W przypadku IKZE zabroniony jest transfer na drodze IKZE-PPE.

Czym różnią się wypłata, zwrot i transfer.

Jestem już na emeryturze, czy mogę otworzyć IKE?

Tak, ale pod warunkiem, że wcześniej nie skorzystaliśmy z ulgi polegającej na wypłacie środków z IKE z związku z nabyciem uprawnień. Osoba, która złożyła dyspozycję wypłaty, ponieważ nabyła uprawnienia emerytalne i jednocześnie skorzystała z ulgi podatkowej, nie może już nigdy otworzyć kolejnego IKE w żadnej instytucji finansowej.

Jeśli jednak mieliśmy kiedyś IKE, ale zamknęliśmy je przed nabyciem uprawnień, czyli dokonaliśmy zwrotu - płacąc jednocześnie ewentualny podatek od zysku, możemy otworzyć nowe IKE, nawet będąc na emeryturze. Nie ma górnego limitu wieku.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.