IKE i IKZE-Pytania i odpowiedzi-Podatki i dziedziczenie środków w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:45
kontakt
Pytania i odpowiedzi - Podatki i dziedziczenie środków

Przez jaki czas obowiązuje ulga podatkowa?

Podstawową korzyścią z gromadzenia oszczędności na IKE/IKZE jest zwolnienie zysków przynoszonych przez te oszczędności z podatku od zysków kapitałowych. Aby zachować prawo do zwolnienia tych środków od podatku dochodowego, należy je utrzymywać w systemie emerytalnym aż do czasu przejścia na emeryturę. Przed tym momentem środki mogą być transferowane bez podatku jedynie z konta IKE na inne konto IKE, z konta IKZE na inne konto IKZE lub z IKE do PPE. W każdej chwili możliwe jest wypowiedzenie umowy o prowadzenie IKE/IKZE. W przypadku IKE dla wypłacanych środków zostanie naliczony i potrącony należny podatek od zysków kapitałowych. W przypadku IKZE - podatek dochodowy od całości wpłaconych środków; kwota zwrotu jest przychodem z innych źródeł.

Czy ulga podatkowa dotyczy także wypłacanej dywidendy?

Tak. Ulga podatkowa dotyczy także dywidendy, która na koncie IKE/IKZE wypłacana jest w całości - bez potrącenia podatku 19% jednak zwolnienie obejmuje tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła.

W jaki sposób jest wyliczany dochód do opodatkowania, w przypadku zwrotu lub częściowego zwrotu (tylko IKE)?

Dochodem tym jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE, a sumą wpłat na IKE, a w przypadku częściowego zwrotu (tylko IKE) dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty poniesione w danym roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Czy w przypadku śmierci osoby uprawnionej w czyimś IKE/IKZE, przysługujący jej udział podlega dziedziczeniu?

Nie, wskazanie osoby uprawnionej, staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią właściciela IKE/IKZE. W takim przypadku udział ten przypada, w częściach równych, tylko pozostałym osobom wskazanym przez właściciela IKE/IKZE (chyba, że właściciel IKE/IKZE zadysponuje tym udziałem w inny sposób).

Dostałem w spadku 11000 złotych środków z IKE/IKZE innej osoby. Czy mogę je przetransferować na własne IKE/IKZE? Limit wpłat na bieżący rok mam już wykorzystany.

Wielkość limitu rocznych wpłat nie ma zastosowania dla środków pochodzących z transferów w ramach III filaru. Środki można przetransferować na własne IKE/IKZE, zwiększając jego wartość - beż żadnych ograniczeń i oczywiście - bez podatku. W przypadku IKZE podatek dochodowy od tych środków zapłacimy dopiero wtedy, gdy będziemy wycofywać środki z własnego IKZE.

Dostałem w spadku środki z IKE/IKZE mojego ojca - czy mogę część środków wypłacić, a resztę przenieść na własne IKE/IKZE?

Nie, środki dziedziczone z IKE/IKZE można zadysponować tylko w całości do wypłaty, albo w całości do wypłaty transferowej. Należy się zdecydować na jedno rozwiązanie.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.