Kalendarium-Giełdowe w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl `
2018.03.18, godz. 04:35
kontakt
Pełna wersja kalendarium dostępna jest dla użytkowników zalogowanych.
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie
poniedziałek, 19 marca 2018
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASTRO ASR NC NWZA ws. zmiany statutu.
ATAL 1AT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CIGAMES CIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za 2017 rok.
DINOPL DNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRUK KRU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.
MERIT MEI NC Publikacja raportu za 2017 rok.
PHN PHN GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
RAINBOW RBW GPW NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką "Rainbow Tours ? Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
WDX WDX GPW Dzień wykupu akcji spółki przez WOHO Holdings Limited po cenie 14,88 zł za akcję.
WESTREAL WRE NC Publikacja raportu za 2017 rok.
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.