IKE i IKZE-Dokumenty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2018.09.24, godz. 10:27
kontakt

Dokumenty

 

Umowa ramowa

 1. Umowa Ramowa - os. fizyczna
 2. Regulamin korzystania z Kanałów Elektronicznych
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Kanałów Elektronicznych
 3. Instrukcja Obslugi serwera zleceń Stocks OnLine
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM dotyczące Instrukcji obsługi serwera zleceń Stock OnLine z dnia 28 grudnia 2017 r.
  Zarządzenie nr 2 Dyrektora DM dotyczące Instrukcji obsługi serwera zleceń Stock OnLine
 4. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek kasowy
 5. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek derywatów
 6. Umowa świadczenia usług maklerskich - Umowa Produktu - rynek derywatów Intraday
 7. Umowa o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC - Umowa Produktu
 8. Umowa IKE - umowa produktu
 9. Umowa maklerska IKE - umowa produktu
 10. Umowa Bossafund - Umowa Produktu
 11. Umowa IKZE - umowa produktu
 12. Umowa maklerska IKZE - umowa produktu
 13. Informacja Konsumencka Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Regulamin promocji

 1. Regulamin promocji „Blogerska prowizja II”
 2. Regulamin promocji „Prowizja na start II”
 3. Regulamin promocji „5 walnych za free”

Rynek kasowy (akcje)

 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich - rynek kasowy
 2. Wykaz zmian do Regulaminu
 3. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
 4. Umowa świadczenia usług maklerskich
 5. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE)
 6. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym - IKE
 7. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 8. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym (IKZE)
 9. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM
 10. Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 25 lipca 2018 roku
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 31 lipca 2018 roku
  Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 14 sierpnia 2018 roku
 11. Tabela opłat i prowizji
 12. Dyspozycja aktualizacji danych osobowych
 13. Dyspozycja aktualizacji rachunków bankowych

 

Rynek derywatów (kontrakty i opcje)

 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich - rynek derywatów
 2. Wykaz zmian do Regulaminu
 3. Umowa świadczenia usług maklerskich (derywaty - os. fizyczna)
 4. Umowa świadczenia usług maklerskich (derywaty Intraday - os. fizyczna)
 5. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ, dot. obrotu derywatami 
 6. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM BOŚ, dot. obrotu derywatami Intraday
 7. Tabela opłat i prowizji

Rynek FOREX (OTC)

 1. Regulamin OTC
  Regulamin OTC - Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 13 lipca 2018 roku z zastrzeżeniem zmiany postanowienia § 51 ust. 5 Regulaminu, która wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2018 roku. W stosunku do dotychczasowych Klientów Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2018 roku.
  Wykaz zmian do Regulaminu
 2. Umowa o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC
 3. Wyciąg z zarządzeń OTC
  Wyciąg z zarządzeń OTC - Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2018 r.
  Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 14 sierpnia 2018 roku
 4. Wyciąg z zarządzeń OTC Subkonto  
  Wyciąg z zarządzeń OTC Subkonto - Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2018 r.
 5. Tabela opłat i prowizji
 6. Informacja ex ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich - rynek OTC
 7. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX (PC)
 8. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX (urządzenia z systemem operacyjnym Android)
 9. Instrukcja użytkownika platformy iBOSSAFX (urządzenia działające w środowisku iOS)
 10. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX iTab (urządzenia typu iPad)
 11. Instrukcja użytkownika platformy BOSSAFX Tab (tablety z systemem operacyjnym Android)
 12. Regulamin promocji VIP
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.