Opłaty i prowizje, IKE i IKZE-Opłaty i prowizje w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.23, godz. 09:50
kontakt

Opłaty i prowizje

OPŁATY
Otwarcie rachunkubezpłatnie
Prowadzenie rachunku w pakiecie żółtym [pozostałe pakiety]
Przeniesienie instrumentów finansowych z IKE do innego podmiotu w ramach wypłaty transferowej0,5% wartości rynkowej przenoszonych instrumentów, nie mniej niż 25 PLN od instrumentu
Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot środków przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy IKE lub Umowy IKZE
150 PLN

 

PROWIZJE
Akcje
Prowizja od zleceń 0,38% (min. 5 PLN) - nowa prowizja
Daytrading0,15% (min. 5 PLN) - nowa prowizja
Obligacje Skarbu Państwa
Prowizja od zleceń0,19% (min. 5 PLN)

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji. Wysokość prowizji na rynku akcji można negocjować gdy obroty na rachunku przekroczą 50 tys. PLN.

Pełna tabela opłat i prowizji.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.