Słownik poleceń MQL4-Stałe zdefiniowane w MQL4-Kody znaków graficznych w Edukacja-Forex - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:53

Kody znaków graficznych

Niektóre kody symboli graficznych posiadają zdefiniowane stałe, które zamieszczone są poniżej:

stała wartość
opis

SYMBOL_THUMBSUP67
Kciuk w górę
SYMBOL_THUMBSDOWN68
Kciuk w dół
SYMBOL_ARROWUP241
Strzałka w górę
SYMBOL_ARROWDOWN242
Strzałka w dół
SYMBOL_STOPSIGN 251
Krzyży
SYMBOL_CHECKSIGN252
Znacznik

Poniżej zamieszczono stałe kody dla symboli pokazujących cenę i czas na wykresie:

stała wartość
opis

 1
Strzałka w górę i w prawo
 2
Strzałka w dół i w prawo
 3
Trójkąt wskazujący w lewo
 4
Symbol podkreślenia
SYMBOL_LEFTPRICE 5
Cena po lewej stronie słupka
SYMBOL_RIGHTPRICE6
Cena po prawej stronie słupka
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.