Słownik poleceń MQL4-Zmienne predefiniowane w MQL4-Point w Edukacja-Forex - bossa.pl
2019.03.26, godz. 03:42

Point

Zmienna Point przechowuje wartość punkta danego symbolu. Dla instrumentu kwotowanego z dokładnością do 5 miejsc po przecinku wartość ta wynosi 0.00001, dla instrumentu kwotowanego z dokładnością jedności wartość ta wynosi 1.

 

Przykład:

OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3,0, Ask + TakeProfit * Point);
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.