Podstawy MetaQuotes Language 4-Operacje i wyrażenia-Operacje arytmetyczne w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:05

Operacje arytmetyczne

W języku MQL4 dostępne są standardowe operacje na zmiennych, pokazane w poniższej tabeli:


Suma dwóch liczb i = j + 2;
Różnica dwóch liczb i = j - 3;
Zmiana znaku zmienne x = - x;
Iloczyn dwóch liczb z = 3 * x;
Iloraz dwóch liczb i = j / 5;
Reszta z dzielenia minuty = czas % 60;
Zwiększenie o 1 wartości zmienne i++;
Zmniejszenie o -1 wartości zmienne k--
Operacje dodawania/odjmowania (inkrementacji/dekrementacji) zmiennej nie mogą być używane bezpośrednio w wyrażeniach.

 

Przykład:

int a=7;
a++; // prawidłowa składnia
int b=(a++)*7; // nieprawidłowa składni

 bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.