Podstawy MetaQuotes Language 4-Operacje i wyrażenia-Operacje relacji w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 05:06

Operacje relacji

Operacje logiczne reprezentowane są przez zmienne predefiniowane true (prawda) i false (fałsz). Systemowo reprezentowane są  przez zmienną typu integer, przez co mogą przyjmować zastępczo wartości 1 (prawda) lub 0 (fałsz).

 

Przykład:

a == b; // Wynika: prawda jeśli a i b są równe
a != b; // Wynika: prawda jeśli a i b są nie równe
a < b; // Wynika: prawda jeśli a jest mniejsze od b
a > b; // Wynika: prawda jeśli a jest większe od b
a <= b; // Wynika: prawda jeśli a jest mniejsye lub równe b
a >= b; // Wynika: prawda jeśli a jest większe lub równe b

 

Należy pamiętać, że wartości zmiennoprzecinkowe typu double należy normalizować funkcją normalized w celu dopasowania długości  ich wartości. Wykorzystanie operacji relacji dla liczb zmiennoprzecinkowych bez normalizacji spowoduje, że wynik operacji może być nieprawidłowy.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.