Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Set Index Style w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.26, godz. 03:03

SetIndexStyle

Funkcja ustawia nowy typ, styl, szerokość i kolor danej linii wskaźnika.

Składnia:

void SetIndexStyle( int index, int type, int style=EMPTY, int width=EMPTY,
color clr=CLR_NONE)
Parametry
index – indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
type – typ wykresu:
DRAW_LINE – linowy
DRAW_SECTION – sekcje
DRAW_HISTOGRAM – histogram
DRAW_ARROW – symbole
DRAW_ZIGZAG – rysuje linie pomiędzy wartościami high/low
DRAW_NONE – nie rysuje wykresu
style – styl linii wykresu:
STYLE_SOLID – punkty, piksele, linie
STYLE_DASH – kreski
STYLE_DOT – kropki
STYLE_DASHDOT – kreska i kropka
STYLE_DASHDOTDOT – kreska i podwójna kropka
width – szerokość linii z zakresu 1 do 5, jeśli EMPTY to szerokość nie może
być zmieniana
clr – kolor kreślonej linii
Wartość zwracana
brak

Przykład:

SetIndexStyle(3, DRAW_LINE, EMPTY, 2, Red);
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.