Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Objects Delete All w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:24

ObjectsDeleteAll

Funkcja usuwa wszystkie obiekty określonego typu ze wskazanego okna/podokna wykresu. Funkcja zwraca ilość usuniętych obiektów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). Notes: Jeśli podana wartość indeksu okna jest nieprawidłowa lub równa -1 to zostaną usunięte wszystkie obiekty z okna na którym wywołano funkcję ObjectsDeleteAll(). Jeśli podana wartość typu obiektu jest nieprawidłowa lub równa -1 to zostaną usunięte wszystkie obiekty z okna na którym wywołano funkcję ObjectsDeleteAll().

Składnia:

int ObjectsDeleteAll( int window=EMPTY, int type=EMPTY )
Parametry
window – indeks okna z zakresu 0 do WindowsTotal() lub wartość domyślna
EMPTY wówczas usuwa obiekty z okna głównego oraz podokien
type – indeks typu obiektu jaki ma zostać usunięty lub wartość domyślna
wówczas usuwa wszystkie typy obiektów
Wartość zwracana
liczba usuniętych obiektów


Przykład:

// usuwa wszystkie obiekty typu linia pozioma z 1 podokna
ObjectsDeleteAll(2, OBJ_HLINE);
// usuwa wszystkie typy obiektów z 2 podokna
ObjectsDeleteAll(2);
// usuwa wszystkie obiekty z wszystkich okien
ObjectsDeleteAll();
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.