Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Close w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.02.17, godz. 07:46

OrderClose

Funkcja zamyka otwartą pozycje transakcyjną. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia

bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, color
Color=CLR_NONE )
Parametry
ticket – identyfikator zlecenia
lots – wielkość zamykanej pozycji w lotach
price – preferowana cena zamknięcia
slippage – maksymalna wielkość odchylenia ceny kwotowanej od ceny
zamknięcia
color – kolor strzałki symbolizującej zamknięcie pozycji lub wartość
domyślna CLR_NONE brak koloru
Wartość zwracana
true – jeśli zamknięcie pozycji powiodło się
false – jeśli zamknięcie pozycji nie powiodło się

Przykład:

if( iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0) > 80 )
{
OrderClose( numer_zlecenia,1,Ask,3,Red);
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.