Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Close By w Forex-Słownik poleceń MQL4 - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:29

OrderCloseBy

Funkcja zamyka zlecenia przeciwstawne. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia

bool OrderCloseBy( int ticket, int opposite, color Color=CLR_NONE)
Parametry
ticket – identyfikator zlecenia
opposite – identyfikator zlecenia przeciwstawnego
color – kolor strzałki symbolizującej zamknięcie pozycji lub wartość
domyślna CLR_NONE brak koloru
Wartość zwracana

Przykład:

if( iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0) > 80 )
{
OrderCloseBy(numer_zlecenia,numer_zlecenia_przeciwstawnego);
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.