Zagranica-Rynek kasowy w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.21, godz. 05:16
kontakt
PRZYCISKI_otworz.jpg

Opłaty i prowizje


0 PLN - otwarcie i prowadzenie rachunku

0,29% - atrakcyjna prowizja
(min. 38 PLN/9 EUR/9,90 USD/8 GBP)

zobacz więcej » 

Rynek kasowy

Akcje (w odróżnieniu od CFD) są papierem wartościowym, który posiadaczowi akcji, czyli akcjonariuszowi, obok współwłasności części majątku spółki akcyjnej, daje takie prawa jak np. prawo do uczestnictwa i głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do dywidendy, prawo do majątku spółki w przypadku jej likwidacji.

ETF (Exchange Traded Fund) - to otwarte fundusze inwestycyjne, których celem jest odzwierciedlanie zachowania określonego instrumentu bazowego. Tytuły uczestnictwa notowane są na giełdach na podobnych zasadach jak akcje.

ADR (American Depository Receipts) – amerykańskie kwity depozytowe, które są emitowane przez amerykańskie instytucje finansowe w celu umożliwienia inwestorom amerykańskim inwestowania kapitału w akcje spółek zagranicznych

GDR (Global Depository Receipts) - globalne kwity depozytowe. Certyfikat wystawiany przez instytucje finansową w celu poświadczenia akcji złożonych w depozycie banku - emitenta certyfikatu

Dostępne Giełdy
RynekGiełd Godziny otwarcia
wg czasu polskiego wg czasu lokalnego
NiemcyDeutsche Boerse Frankfurt (Xetra) 9:00 - 17:309:00 - 17:30
Wielka BrytaniaLondon Stock Exchange 9:00 - 17:308:00 - 16:30
USA NYSE MKT (dawniej AMEX) 15:30 - 22:009:30 a.m. - 4:00 p.m.
USANYSE 15:30 - 22:00
9:30 a.m. - 4:00 p.m.
USANASDAQ 15:30 - 22:00
9:30 a.m. - 4:00 p.m.
Francja
Euronext Paris 9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Belgia
Euronext Brussels 9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Holandia
Euronext Amsterdam
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Szwajcaria
SIX Swiss Exchange
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Kanada
Toronto Stock Exchange
15:30 - 22:00
9:30 a.m. - 4:00 p.m.

Rodzaje zleceń dostępnych w DM na rynkach zagranicznych:
  • Zlecenia z limitem ceny (Limit Order) - realizowane po określonym limicie lub lepszym.
  • Zlecenia bez limitu ceny PKC (Market Order) - realizowane po bieżącej cenie rynkowej.

Zlecenia mogą zawierać dodatkowy warunki wykonania:
  • limit aktywacji.
Zlecenia mogą zawierać oznaczenia terminu ważności:
  • do końca sesji giełdowej,
  • do określonej daty.


Uwaga!
Maksymalny termin ważności zlecenia nie może przekraczać 90 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zlecenia lub do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Termin ważności zleceń bez określonego limitu realizacji (zlecenia typu PKC) oraz zlecenia bez określonego limitu realizacji z dodatkowym warunkiem zawierającym limit aktywacji (zlecenia typu stop loss) nie może przekraczać terminu najbliższej sesji odpowiednio na wskazanym Rynku zagranicznym, czyli mogą to być zlecenia jednodniowe.

Na LSE – London Stock Exchange nie można składać zleceń z określonym limitem realizacji i dodatkowym warunkiem wykonania: limit aktywacji (zlecenia typu stop limit).

Dni wolne na rynkach zagranicznych - 2016

Dni wolne na rynkach zagranicznych - 2015

Dni wolne na rynkach zagranicznych - 2014

Dni wolne na rynkach zagranicznych - 2013

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.