Aktualność

„Brokerzy zakładają, że ten rok będzie przełomowy”

Wywiad z Radosławem Olszewskim, Prezesem DM BOŚ

W poniedziałkowym wydaniu Parkietu o kondycji branży, o perspektywach na rok 2020, z Radosławem Olszewskim rozmawia Przemysław Tychmanowicz.

KORONAWIRUS MOŻE OSŁABIĆ LUB OPÓŹNIĆ EFEKT POZYTYWNYCH ZMIAN
(…)
Jest pan prezesem domu maklerskiego z jednym z najdłuższych staży w branży. Pamięta pan lepsze i gorsze czasy. Rok 2019 był chyba jednym z gorszych w historii?

Z pewnością był to jeden z trudniejszych okresów. Potwierdzają to między innymi dane publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Domy maklerskie na działalności podstawowej pogłębiały stratę, co branża sygnalizuje od wielu lat. W ubiegłym roku już nie tylko działalność podstawowa była na minusie. Dotychczas biura radziły sobie poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej, na rynku OTC lub też działając w formie animatora na GPW.

Dzięki temu branża wychodziła na plus.

W ubiegłym roku jednak i w tych obszarach napotkaliśmy wiele wyzwań. Na rynku OTC miała miejsce interwencja produktowa nadzoru europejskiego, na rynku giełdowym dekoniunktura i mocna konkurencja silniejszych kapitałowo i działających na rachunek własny podmiotów zagranicznych.

Nie ukrywam, że dla naszego domu maklerskiego rok 2019 również był trudny, ale mimo niesprzyjających warunków udało nam się zrealizować cele biznesowe i finansowe. Naszą mocną stroną jest zdywersyfikowana działalność i szeroka baza aktywnych klientów indywidualnych. Podstawowa działalność jest nierozerwalnie związana z rynkiem giełdowym, więc niełatwy rok 2019 przełożył się na mniejszą aktywność inwestorów…”

1/1