Aktualność

DM BOŚ przeprowadzi emisję zielonych obligacji

Umowa z New Energy Investment Sp. z o.o.

7 września br. Zarząd DM BOŚ podpisał umowę z New Energy Investment Sp. z o.o.

Spółką 100% zależną Columbus Energy S.A. na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji zielonych obligacji w ramach Programu emisji obligacji na łączną kwotę 0,5 mld. zł.

Środki pozyskane w ramach emisji przeznaczone będą na budowę farm fotowoltaicznych. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję zielonych obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii.

Cele emisyjne idealnie wpisują się w założenia zielonych obligacji, mających finansować projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) oraz w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP).

Obserwując światowe trendy w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych, wydawało nam się naturalne i konieczne wprowadzenie do naszej oferty emisji zielonych obligacji. W Polsce ten rodzaj instrumentu finansowego jest jeszcze mało popularny, ale jesteśmy na dobrej drodze żeby to zmienić, a jako grupa kapitałowa mamy wszystkie narzędzia żeby sprawnie przeprowadzić emisje. Dom maklerski ma wieloletnie doświadczenie przy organizacji emisji, a celem strategicznym Banku BOŚ jest finansowanie projektów proekologicznych.” – mówi Radosław Olszewski Prezes Zarządu DM BOŚ SA. „Podpisanie tej umowy czyni z nas prekursora finansowania inwestycji ekologicznych w kraju. Cieszymy się, że DM BOŚ jest jednym z pierwszych podmiotów, które aktywnie mogą przyczynić się do rozwoju zielonych obligacji w Polsce i wierzymy w potencjał tego segmentu.” – dodaje.

Zielone obligacje cieszą się popularnością nie tylko w Europie ale i na całym świecie. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz śmielej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny (rządy, samorządy, spółki komunalne).

Umożliwienie inwestorom pozyskiwania kapitału, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój poprzez realizację inwestycji ekologicznych i dbałość o wspólne środowisko, czyni DM BOŚ niewątpliwie innowatorem rynku kapitałowego, który przeciera tym samym szlaki do rozwoju tej formy finansowania inwestycji proekologicznych.

 

1/1