Aktualność

Order Finansowy 2019 dla IKE/IKZE

Redakcja miesięcznika Home & Market przyznała Ordery Finansowe 2019 w kategorii produkt inwestycyjny.

KATEGORIA: PRODUKT INWESTYCYJNY Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

RACHUNKI IKE/IKZE W RAMACH RACHUNKU MAKLERSKIEGO 

Od 2009 roku klienci DM BOŚ mogą inwestować przez konto IKE/IKZE w ramach rachunku maklerskiego. Ta forma inwestycji jest dla inwestorów mających podstawową wiedzę o rynku giełdowym. Inwestor może inwestować w akcje, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, certyfikaty inwestycyjne, ETF. Klient ponosi tylko koszty od zrealizowanych transakcji. Limit wpłat na IKZE/IKE określany jest corocznie ustawowo w relacji do przeciętego wynagrodzenia i wynosi w roku 2020 6727,40 zł dla IKZE i 15681,00 zł dla IKE. Bezsporną korzyścią dla inwestora jest zwolnienie zysków z tzw. „podatku Belki" dla IKE/IKZE oraz ulga podatkowa IKZE. 

Założenie i prowadzenie konta IKE/IKZE w DM BOŚ jest bezpłatne. Odpowiadając na potrzeby klientów w 2019 roku DM BOŚ rozszerzył ofertę rachunków IKE i IKZE 0 możliwość inwestowania na giełdach zagranicznych. Do tej pory rachunki IKE i IKZE w DM BOŚ przypominały rachunek akcyjny (służący do inwestowania na polskiej giełdzie) 1 tak pozostanie dla klientów, którzy nie będą zainteresowani giełdami zagranicznymi. Dla Klientów, którzy zdecydują się aktywować nową usługę, rachunek IKE/IKZE będzie miał również cechy rachunku zagranica (dostęp do giełd zagranicznych i wielowalutowość). (…)”

1/1