Aktualność

Radosław Olszewski wyróżniony w plebiscycie Finansista Roku

Prezes DM BOŚ znalazł się w gronie najlepszych menedżerów. 

W ostatnim wydaniu tygodnika, Gazeta Finansowa opublikowała wyróżnionych w plebiscycie Finansista Roku menadżerów branży finansowej, którzy zdaniem redakcji „mają wymierny wpływ na kształt rynku. To oni budują strategie przedsiębiorstw, nadzorują prawidłową ich realizację.” Prezes DM BOŚ Radosław Olszewski znalazł się w gronie tych najlepszych.
Jak redakcja uzasadnia „(…) To menedżerowie na miarę naszych czasów: kompetentni, otwarci na nowości, podążający za zmianami, nieustannie pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności, i wykorzystujący te cechy i pozyskane narzędzia w dobrze pojętym interesie reprezentowanych przez siebie spółek i ich klientów”

Gratulujemy Prezesowi i życzymy dalszych sukcesów.
 

1/1