Aktualność

GlobalConnect – akcje spółek zagranicznych na nowym rynku GPW

4 listopada 2022 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchamia nowy rynek akcji spółek zagranicznych – GlobalConnect.

GlobalConnect to rynek zorganizowany w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) GPW. Został stworzony do handlu akcjami zagranicznych spółek, które będą notowane w polskim złotym, w trakcie sesji giełdowej w Warszawie. Wybór spółek i wprowadzenie ich akcji na GlobalConnect to zadanie Wprowadzających Animatorów Rynku (WAR), którzy odpowiadają także za zapewnienie płynności na danych papierach wartościowych oraz dostarczenie podstawowych informacji o emitencie za pomocą tzw. Karty Instrumentu Finansowego. Pierwszym Animatorem na GlobalConnect jest Santander Biuro Maklerskie.

W pierwszej fazie rozwoju GlobalConnect do obrotu zostaną wprowadzone akcje pięciu spółek europejskich (Allianz, BMW, Mercedes Benz, Siemens i Volkswagen). Nowy rynek to możliwość handlu na GPW akcjami największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych w ramach kasowych rachunków inwestycyjnych wykorzystywanych do składania zleceń na GPW - zaktualizuj bossaMobile żeby dołączyć do GlobalConnect.
W późniejszym okresie planowane jest także wprowadzenie akcji amerykańskich. Tempo poszerzania oferty GlobalConnect będzie uzależnione od zainteresowania inwestorów i gotowości Wprowadzających Animatorów Rynku.

Notowania na tym rynku będą odbywać się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Do GlobalConnect stosuje się te same reguły obrotu jak w przypadku rynku NewConnect, z wyłączeniem możliwości oznaczania zleceń jako „Ważne na zamknięcie”. Akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku GlobalConnect będą oznaczone tymi samymi kodami ISIN (identyfikującymi papier wartościowy) co akcje dostępne na właściwym rynku macierzystym, a transakcje będą rozliczane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Posiadaczom akcji notowanych na GlobalConnect będą przysługiwały pożytki np. w postaci  dywidend.

DM BOŚ promocyjnie obniża na 3 miesiące (do 3 lutego 2023 r. włącznie) prowizje na akcje z GlobalConnect – do 0,29%/min. 5 zł - dla zleceń internetowych.

Relacja z webinaru nt GlobalConnect na StockWatch

1/1