Aktualność

3. edycja Dnia Edukacji Finansowej Fundacji GPW

Fundacja GPW wspólnie z Partnerami zaprasza wszystkich, którzy chcą zwiększać swoją wiedzę finansową do udziału w 3. edycji Dnia Edukacji Finansowej.

Wydarzenie odbędzie się 18 października br. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, w programie 3. edycji Dnia Edukacji znajdą się liczne prelekcje dotyczące zagadnień związanych z inwestowaniem, zarządzaniem finansami osobistymi oraz kształtowaniem postaw przedsiębiorczych. Uwaga poświęcona również będzie zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania, a także problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach.

Ważnym elementem tegorocznej agendy będzie debata ekspercka pt.: „Czego Jan się nie nauczy, tego Jaś nie będzie umiał? W poszukiwaniu Domowej Strategii Edukacji Finansowej”, a także prezentacja idei Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, uchwalonego przez Senat RP.

Program wydarzenia został podzielony na moduły kierowane do różnorodnych grup odbiorców: Jak świadomie inwestować na giełdzie? Moduł dla początkujących i przyszłych inwestorów - Jak edukować o finansach dzieci i młodzież? Moduł dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i rodziców dzieci w wieku szkolnym - Jak bezpiecznie prowadzić finanse osobiste i oszczędzać na emeryturę? Moduł dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje finanse.

Do współpracy merytorycznej Fundacja GPW zaprosiła ekspertów z ww. dziedzin oraz przedstawicieli Patronów, Partnerów i organizacji zajmujących się problematyką edukacji finansowej społeczeństwa.

W programie nie zabraknie także informacji o licznych projektach z zakresu edukacji ekonomicznej. Dodatkowo podczas wydarzenia w holu głównym Centrum Giełdowego na uczestników stacjonarnych czekać będą także stoiska informacyjne naszych Partnerów, przy których będzie można bardziej szczegółowo zapoznać się z ich działalnością i realizowanymi projektami.

Współorganizatorem DEF jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Centrum GovTech, Rada Edukacji Finansowej oraz Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Partnerem strategicznym wydarzenia jest ORLEN. Partnerami głównymi zostali Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz PKO TFI, Partnerami – Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz Beta Securities Poland S.A. Partnerami merytorycznymi Dnia Edukacji Finansowej będą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, PFR Portal PPK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polska Izba Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, CFA Society Poland, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Czepczyński Family Foundation oraz Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Rzeczpospolita i Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, PAP Biznes, Bankier.pl, Głos Nauczycielski, Gadu-Gadu, dlastudenta.pl oraz Profit Journal. Dzień Edukacji Finansowej jest realizowany w ramach kampanii World Investor Week (WIW).

Światowy Tydzień Inwestora jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Rolę koordynatora World Investor Week w Polsce pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

1/1