Aktualność

Emisja obligacji KRUK S.A.

Emisja obligacji KRUK S.A. serii AO2

Zapisy w DM BOŚ od 18 września do 2 października 2023 r.

Kwartalne oprocentowanie zmienne WIBOR 3M +4% miesięcznie.

9,96%*
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 11 września 2023 r. wynosiła 5,96%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AO2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 27 września 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,00 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AO2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AO2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

 

1/1