Aktualność

Emisja obligacji PragmaGO S.A.

Emisja obligacji serii B3 PragmaGO S.A.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M* + 5,50% w skali roku.

Zapisy w DM BOŚ S.A. w dniach 11 – 24 kwietnia 2023 r.

PragmaGO S.A. specjalizuje się w codziennym finansowaniu biznesu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka świadczy dla swoich klientów usługę faktoringu, która wyróżnia się elastycznością oferty i dostępnością finansowania. Kluczowy element działalności spółki stanowią innowacyjne usługi finansowania świadczone online .

1/1