Aktualność

ETC na złoto taniej do końca października

Pierwszy ETC na złoto notowany na GPW z niższą prowizją do ostatniej sesji października.

Od 30 sierpnia 2023 r. inwestorzy na GPW mają możliwość zakupu pierwszego na giełdzie w Warszawie ETC (Exchange-Traded Commoditiy) na złoto. Emitentem jest europejska platforma ETF – HANetf Securities PLC.  
Nowy, notowany w złotówkach, produkt – The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC – to ekwiwalent 0,01 uncji złota, który oferuje ekspozycję na fizyczny kruszec przechowywany w brytyjskiej Mennicy Królewskiej. 
ETC został zaprojektowany tak, aby dać inwestorom dostęp do rynku złota, ponieważ śledzi cenę spot, tj. z rynku kasowego fizycznego złota. 

DM BOŚ do końca października 2023 r. roku wprowadza promocyjną stawkę prowizji w obrocie na GPW na ten instrument, w wysokości 0,10 %, minimum 5,00 PLN, dla zleceń składanych przez Internet.

Kluczowe informacje, tj. dokument KID, na temat The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC 
Dokument KID zawiera informację o ryzykach charakterystycznych dla tego ETC.
Nazwa skrócona - ETCGLDRMAU
ISIN - XS2115336336
Informacja prasowa GPW na temat pierwszego ETC

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji. Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi (oprócz prowizji) opłatami takimi jak opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inne koszty odpowiednio do regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.
 

1/1