Finansowa Marka Roku

Gazeta Finansowa, 23 lutego 2018

Nagrodzeni w plebiscycie Finansowa Marka Roku 2018 Gazety Finansowej (…)

W kategorii Dom Maklerski: Dom Maklerski BOŚ SA (…) Wyróżnienie za innowacyjne, najwyższej jakości produkty związane z inwestowaniem na giełdach, funduszami inwestycyjnymi oraz rynkiem walutowym, takie jak bossa.pl, bossafund.pl, bossafx.pl.  

DM BOŚ oferuje klientom wysokiej jakości produkty oraz wspiera inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami czy komentarzami ekspertów. Biuro zatrudnia ponad 200 specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 70 osób z uprawnieniami maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, specjalistów ewidencji papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. DM BOŚ posiada sieć 15 placówek, w tym oddziały i AFI, zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

1/1