Wykorzystaliśmy zmiany na rynku

Parkiet, 16 lutego 2018

z prezesem Domu Maklerskiego BOŚ - Radosławem Olszewskim, rozmawia Przemysław Tychmanowicz.

W 2017 r. branża maklerska odetchnęła z ulgą. W końcu bowiem mieliśmy do czynienia z wyższą aktywnością inwestorów na rynku. Dla Was też to był udany rok?

  • Tak, dla nas 2017 był rokiem udanym. Jesteśmy zadowoleni z uzyskanych obrotów. W podstawowym segmencie, jakim jest rynek akcji odnotowaliśmy wzrost o 25%. Regularne tendencje wzrostowe na giełdzie skutkowały zwiększonym zainteresowaniem całym rynkiem kapitałowym i usługami DM BOŚ, zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Również na rynku pierwotnym zeszły rok był dla DM BOŚ całkiem udany. Przeprowadziliśmy 7 ofert publicznych i wprowadziliśmy 4 spółki na główny parkiet. Pod względem ilości wprowadzonych spółek od 3 lat jesteśmy jednym z najefektywniejszych podmiotów. Zamykamy rok 2017 wzrostem wyniku finansowego, mamy więc powody do zadowolenia i satysfakcji.

Patrząc na strukturę obrotów Waszych klientów w ubiegłym roku… która grupa szczególnie Was zaskoczyła?

  • Mimo, że jesteśmy przyzwyczajeni do dużej aktywności naszych klientów, to przyznaję, że skala obrotów w segmencie klientów detalicznych w pierwszych miesiącach roku była nawet dla nas pozytywnym zaskoczeniem. To cieszy i pokazuje, że rynek klientów detalicznych ma cały czas potencjał. W drugim półroczu aktywność klientów indywidualnych na rynku była nieco niższa, tym niemniej utrzymywała się na satysfakcjonującym poziomie. Zrealizowane przez nas obroty na rynku klienta detalicznego plasują nas w ścisłej czołówce najaktywniejszych podmiotów w tym segmencie.  

Czy jest szansa, aby te pozytywne tendencje się utrzymały na rynku?

  • Wydaje się, iż utrzymanie zwiększonej aktywności inwestorów na krajowym rynku giełdowym jest w bieżącym roku bardzo realne. Obserwowany silny wzrost gospodarczy, utrzymujący się niski poziom stóp procentowych sprzyjają stopniowemu przesuwaniu strumienia oszczędności z lokat bankowych w kierunku rynku kapitałowego. Czynniki te przemawiają za utrzymaniem pozytywnej tendencji, ale kluczowy wpływ będą miały zachowania rynków globalnych. Z tej strony może nas czekać pewna nerwowość, która z kolei może stymulować większe obroty. Dużych szans upatrujemy w realizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych, których wejście w życie planowane jest na początek 2019 roku, a które mogą się stać kluczowym stymulatorem długoterminowego rozwoju rynku kapitałowego. Oczekiwalibyśmy, że już w tym roku rynek zacznie antycypować te pozytywne zmiany - mówi Radosław Olszewski.

Pobierz cały artykuł

1/1