Zagranica-Rynek kasowy w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.18, godz. 22:39
kontakt
Pierwsze kroki

Logowanie do rachunku

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji .

Aby zalogować się do rachunku należy ze strony bossa.pl wybrać przycisk

Następnie należy wpisać hasła dostępowe, które zostały wygenerowane przy ostatniej rejestracji.

Menu główne systemu transakcyjnego znajduje się w górnej części okna. Po wybraniu pozycji w menu otwiera się pierwsza pozycja z podmenu, które znajduje się po lewej stronie.

Więcej informacji w instrukcji systemu. (Aby wyszukać interesujący temat naciśnij Ctrl+F i wpisz słowo kluczowe)

Aktywowanie rachunku bez umowy ramowej

Aby aktywować rachunek zagraniczny konieczne jest podpisaie Umowy Ramowej. Jeżeli jesteś juz klientem DM BOŚ, po zalogowaniu do systemu transakcyjnego w zakładce [Dyspozycje-> Otwarcie rachunku] w polu [Umowa Ramowa] znajdziesz informację, czy Twoja Umowę Ramową jest aktywna.
Jeżeli nie - Załóż Umowę Ramową.

 


Aktywując Umowę Ramową będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz ją podpisać osobiście w jednym z oddziałów, czy mamy Ci ją przesłać kurierem lub listem poleconym.

Aktywowanie rachunku z umowy ramowej

Umowa Ramowa umożliwia aktywowanie rachunków drogą elektroniczną.

Po sprawdzeniu, czy umowa jest aktywna w systemie - w menu [Dyspozycje-> Otwarice rachunku] w polu [Umowa Ramowa - Aktywna], w celu otwarcia rachunku zagranicznego należy wybrać odpowiedni formularz rejestracyjny. Po złożeniu dyspozycji "Otwórz rachunek zagraniczny" zmiania się status wniosku z Otwórz rachunek na Wniosek złożony.

 

Rachunki są otwierane w ciągu 24 godzin w dni robocze – potwierdzenie zostanie wysłane e-mailem, a w tabeli w miejscu komunikatu Wniosek złożony pojawi się numer rachunku.

Dostęp do elektronicznie zawartej umowy znajduje się w kolumnie Dokumenty (PDF) - plik Umowa Produktu. Do odczytania umowy należy mieć zainstalowany bezpłatny program Adobe Reader (dostępny na stronie www.adobe.com ). Dostęp do pliku wymaga podania kodu PIN.

Zasilenie rachunku i waluta rachunku

Zlecenie może być złożone dopiero wtedy, gdy na rachunku inwestycyjnym znajduje się pokrycie w środkach pieniężnych lub w papierach wartościowych.

Dane do przelewu w PLN:

Wpłaty powinny być wykonywane na rachunek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska na indywidualny numer rachunku bankowego Klienta do wpłat.
Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat dostępny jest po zalogowaniu na rachunek klienta w zakładce [Dyspozycje -> Przelewy].


Dane do przelewu w walutach obcych:

USD - 74 1540 1157 2115 6610 4333 0057

EUR - 47 1540 1157 2115 6610 4333 0058

GBP - 60 1540 1157 2115 6610 4333 0018

kod BIC/SWIFT BOŚ Banku: EBOSPLPWXXX

Są to rachunki zbiorcze więc w opisie przelewu konieczne jest zawarcie numeru rachunku na który jest dokonywany przelew oraz Imię i Nazwisko właściciela rachunku.  

Zlecenia

Na rachunku Zagranica wybieramy w menu pozycję Zlecenia. Aby złożyc zlecenie nalezy wybrać giełdę, a następnie spółkę (wyszukiwanie po nazwie, symbolu lub numerze ISIN).

zlecenia.png


Stan złożonego zlecenia można obserwować w oknie [Wizjer] dostępnym na dole ekranu w pasku Na skróty lub wybierając pozycję Wizjer w menu Zlecenia. Po realizacji zlecenia następuje zmiana salda na rachunku. W celu odświeżenia wyciągu należy wybrać z menu [Portfel->Wyciąg].

Wymagane parametry zlecenia:

 • Giełda – giełda na której chcemy złożyć zlecenie
 • Papier - instrument na który chcemy złożyć zlecenie
 • K/S - strona zlecenia K - kupno, S- sprzedaż
 • Ilość- ilość (wolumen) papierów wartościowych w zleceniu
 • Limit - limit ceny zakupu lub sprzedaży
 • Ważne - data ważności zlecenia
 • Waluta rozliczenia – waluta w której ma być rozliczone zlecenie kupna, pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na rachunku pieniężnym

 

Dodatkowe warunki wykonania zlecenia:

 • LimAkt - limit aktywacji dla zleceń typu STOP LOSS i STOP LIMIT (na giełdzie LSE zlecenie typu STOP LIMIT jest niedostępne)

Modyfikacja zleceń

Modyfikacja zleceń na giełdach zagranicznych nie jest możliwa. W celu modyfikacji zlecenia, należy anulować zlecenie bieżące i wystawić nowe zlecenie.

Zlecenia telefoniczne

Zlecenia telefoniczne składać można pod numerami telefonu 22 50 43 104 lub 801 104 104.

Umowa o udzielenie pełnomocnictwa do wystawiania zleceń na podstawie dyspozycji przekazanych telefonicznie i telefaksem zawierana jest bezpłatnie i bez ograniczeń co do wielkości portfela z każdym posiadaczem rachunku inwestycyjnego w DM BOŚ SA.

Zlecenia telefoniczne przyjmowane są w godzinach od 8:00 do godziny 22:00 w dniach sesji giełdowych. Warunkiem koniecznym dla przyjęcia zlecenia jest dokonanie przez pracownika identyfikacji Klienta na podstawie ściśle określonych danych. Każda dyspozycja telefoniczna rejestrowana jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji. Szczegółowe zasady składania i przyjmowania zleceń teletransmisyjnych określone są w regulaminie.

Uwaga: Do zleceń składanych telefonicznie DM naliczy dodatkową opłatę, tzw. opłatę offline w wysokości 42 PLN.

Kontakt z DM BOŚ

Kontakt z Wydziałem Obsługi Klienta
 • telefonicznie 0-801-104-104 lub + 48 22 504 31 04 w godz. 8.00-18.00 w dni robocze,
  (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • poprzez email: makler@bossa.pl,
 • za pomocą formularza [Obsługa konta->Kontakt],
 • osobiście w siedzibie DM BOŚ w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80 w godz. 8.30-17.30 w dni robocze.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.