Średnia fraktalna

Rodzaj średniej ruchomej, bazującej na zastosowaniu teorii fraktali.

Powrót
1/1