Aktualność

12 banków i biur maklerskich przeanalizuje 40 emitentów

Instytucje wybrały spółki.

W piątek rano w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych przedstawiciele banków i domów maklerskich wzięli udział w losowaniu 40 spółek wskazanych przez GPW w ramach tzw. „Programu wsparcia pokrycia analitycznego".

Losowanie polegało na tym, że każdy z 12 podmiotów w nim uczestniczących otrzymał numer, a potem w kilku rundach wybrał spółki, którymi chce się zajmować, spośród 4Q wskazanych.

Wyniki losowania są następujące:

(…)

Dom Maklerski BOŚ: Ferro, Rafako, Toya i Voxel;

(…)
Program zorganizowany przez GPW wystartował 25 marca i został wypracowany po konsultacjach z domami maklerskimi.

Koszt przygotowania raportów analitycznych (50 tys. zł netto za pełne pokrycie spółki przez rok) będzie sfinansowany przez GPW. Dzięki programowi ma wzrosnąć liczba analiz o małych i średnich firmach oraz dostępność aktualnych analiz dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Jak widać, na liście firm są jednak także już dość popularne wśród analityków spółki.