Uchwała Nr 1208/2019 Zarządu GPW w Warszawie S.A.

Niższa prowizja w DM BOŚ na fundusze Beta ETF WIG20 short - 0,1% min. 5 zł. do końca lutego 2020 r.

Zapisy do 29 listopada

Dom Maklerski BOŚ został nagrodzony przez KDPW za zasługi dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

"Analitycy nieźle wstrzelili się w poprzednim miesiącu w spadek wartości dolara do euro."

Uchwała Nr 1148/2019 Zarządu GPW w Warszawie S.A.

W listopadzie nasz analityk Michał Pietrzyca wskazywał na Square Games i ta spółka osiągnęła stopę zwrotu 16,7%

Już wkrótce klienci DM BOŚ będą mogli przystąpić do programu "Energa w Akcji!".

Zapisy do 24 października

30 września  Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wprowadza do obrotu nowe instrumenty pochodne

1/1