Aktualność

Zarząd GPW wycofuje certyfikaty strukturyzowane RCB

Uchwała Nr 1148/2019 Zarządu GPW w Warszawie S.A.

Uchwała z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG.

Pełny tekst uchwały oraz listę wycofanych certyfikatów znajdziesz na stronie GPW

1/1