DM BOŚ otrzymał trzy wyróżnienia za aktywność na Towarowej Giełdzie Energii.

DM BOŚ zachęca Klientów do udziału w badaniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych!

Od 15 lipca do końca 2021 roku niższe prowizje minimalne na wybranych giełdach zagranicznych:

Zapisy na obligacje serii P2021A w dniach 22 lipca - 4 sierpnia 2021

Przyjmowanie Deklaracji nabycia Akcji Oferowanych w ramach budowania Księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych w DM BOŚ od 15 do 27 lipca

Zapisy na obligacje serii W1 w DM BOŚ od 8 do 20 lipca

Zapisy na akcje od 5 do 8 lipca (do godziny 23:59)

Zapisy na akcje do 12 lipca (do godziny 20:00)

Oferta publiczna ONDE S.A.

Oferta publiczna URTESTE S.A.

1/1